Matica slovenská Abrahám
Matičiari na Vatre zvrchovanosti

Napísal: admin | 15 júla, 2022

Matičiari na Vatre zvrchovanosti

Na pozvanie MO MS Galanta a Domu MS Galanta sa 21 našich matičiarov
zúčastnilo 30. ročníka Vatry zvrchovanosti v Átriu Domu Matice slovenskej
v Galante a zároveň 5. ročníka prehliadky speváckych súborov pôsobiacich pri
Matici slovenskej v okolí Galanty.
Na úvod podujatia zaznela hymna SR. Po nej sa prítomným prihovoril
a zároveň vetkých privítal riaditeľ Domu Matice slovenskej v Galante Peter
Schvantner.
Po príhovoroch hostí vystúpil FS detských ľudových tancov z Galanty, SZ
Pustokerčanka Pusté Sady, SZ Krojovanka Zemianske Sady, SZ Šúrovčanka zo
Šúroviec, SZ Rozmarín Šintava, SZ Važina Šoporňa a SZ Nádej Košúty.
Súbory vo svojich vystúpeniach zaspievali množstvo krásnych slovenských
ľudových a  národných piesní, ktorými potešili všetkých účastníkov podujatia.
Vatru zvrchovanosti zapálili primátor mesta Galanta Peter Paška, predseda
MO MS v Galante Ľubomír Kmeť a Pavol Lehotský s vnučkou. Spoločne sme si
zaspievali hymnickú pieseň „ Kto za pravdu horí…“ a spoločenské posedenie
pokračovalo pri hudobnej skupine Country Voice.
Účastníci sa rozospievali a zároveň roztancovali aj napriek mrakom, ktoré
nad nami viseli po celý čas podujatia.
Projekt bol realizovaný s finančnou podporou mesta Galanta a SNS.
Ďalšia vydarená akcia matičiarov. Nezabudli sme ani na fotografie, ktoré
nám zostanú spomienkou na podujatie.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám