Matica slovenská Abrahám
Matičiari na novoročných koncertoch

Napísal: admin | 21 januára, 2020

Matičiari na novoročných koncertoch

Stalo sa už tradíciou, že členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme sú účastníkmi novoročných koncertov.

  1. januára sa 7 matičiarov zúčastnilo novoročného koncertu na pozvanie Domu Matice slovenskej v Galante. Tu účinkoval folklórny súbor „Tradícia“ z Nitry – Dražovce. V jeho podaní sme si vypočuli množstvo vianočných kolied a novoročných vinšov. Vystúpenie folklórneho súboru bolo na veľmi dobrej úrovni, zaujali nás hlavne piesňami  z okolia Nitry, ktoré spievali s veľkým nadšením. Bol  to krásny a bohatý kultúrny zážitok. Po skončení programu riaditeľka Domu Matice slovenskej Bc. Zlatica Gažová pozvala všetkých účastníkov a účinkujúcich na čašu vína v priestoroch Domu Matice slovenskej, kde sme zotrvali v priateľskom rozhovore  s matičiarmi a účinkujúcimi.

V nedeľu 12.januára sa 14 matičiarov zúčastnilo novoročného koncertu v kostole sv. Michala archanjela v Cíferi, kde vystupoval spevácky súbor Radosť zo Senca. A že sme mali veľkú radosť z ich vystúpenia, tak to je ozaj pravda. Takmer 50 detí od 3-18 rokov spievalo vianočné koledy s veľkým nasadením. Radosť v ich očkách bola nesmierna, asi aj preto má súbor názov „Radosť“. Spolku priateľov hudby v Cíferi  a Obci Cífer patrí veľká vďaka za organizáciu takýchto koncertov, ktoré sú balzamom na dušu všetkých účastníkov.  Na záver zaznela pieseň „Tichá, noc, svätá noc“, ktorú si spoločne  so spevokolom zaspievali aj účastníci koncertu. Môžem konštatovať, že to bol bohatý kultúrny a duchovný zážitok.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám