Matica slovenská Abrahám
Matičiari na Kantiléne

Napísal: admin | 20 júna, 2022

Matičiari na Kantiléne

V našom miestnom odbore Matice slovenskej je už tradíciou, že každoročne
sa zúčastňujeme festivalového večera venovaného spomienke na Galantského
rodáka Karola Duchoňa. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa festival
konal pod tradičným názvom „Kantiléna.
Festivalový večer zorganizovalo MsKs v Galante v spolupráci s Domom
Matice slovenskej v Galante, za podpory Trnavského samosprávneho kraja,
MsÚ Galanta a sponzorov.
V prvej časti sa účinkujúci predstavili súťažnými piesňami od Karola
Duchoňa. Cenu“ Kantiléna 2022“ si vyspieval Erik Michálek, ktorý dostal najviac
hlasov prítomných účastníkov Kantilény.
Ďalej vystúpili Mirka Záhumenská, Lukáš Slobodník, Václav Verner, Norbert
Pompa, Mária Jendruchová a Lenka Machciníková.
Súťažiacich sprevádzal orchester Taste of Brass s dirigentom Dávidom
Krajčím.
Úžasná atmosféra, výborný výber piesní a vynikajúci orchester, to všetko sa
podpísalo pod krásny kultúrny zážitok, ktorý si Abrahámski matičiari odniesli
do svojich príbytkov.
Nechýbalo ani foto účastníkov s manželkou Karola Duchoňa a dcérou
Danielou.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám