Matica slovenská Abrahám
Diskusný príspevok predsedníčky  MO Matice slovenskej v Abraháme Anny Klementovej

Napísal: admin | 27 februára, 2018

Diskusný príspevok predsedníčky MO Matice slovenskej v Abraháme Anny Klementovej

Vážení matičiari, milí hostia

Dovoľte mi aby som sa v mojom diskusnom príspevku vrátila  k plánu činnosti MO MS na rok 2018, ktorý obsahuje 20 základných bodov.

V priebehu roka sa okrem pravidelných akcií, ktoré sa konajú každoročne a sú už tradíciou, konajú aj ďalšie nové akcie na ktoré sme pozývaní našimi družobnými organizáciami, Domom MS v Galante, obcou Abrahám, komisiami pri Obecnom  zastupiteľstve, spoločenskými organizáciami, ktoré pôsobia v našej obci a rôznymi inštitúciami.  Je preto veľmi potrebné, aby členovia, ktorí majú prístup na internet venovali pozornosť obecnej a našej matičnej webovej stránke, ktorú máme  na internete od decembra 2017. Tu budeme zverejňovať  akcie, ktoré sa v priebehu roka pripravujú a na ktorých sa môžu naši matičiari podľa záujmu a možností zúčastňovať. Tí ktorí máte prístup na internet ste už určite túto stránku objavili, pre ostatných aspoň takýmto spôsobom. Naša matičná stránka je: www.maticaslovenskaabraham.sk

Tu môžete pridávať k jednotlivým článkom aj vlastné komentáre, návrhy, námety na rôzne akcie.

Samozrejme, že nie všetci  máte prístup na internet a preto sa budú jednotlivé akcie propagovať cestou obecného rozhlasu, prípadne sami sa pýtajte, ak by ste mali o nejakú akciu záujem. Moje tel. číslo a e-mailová adresa je na matičnej  webovej stránke a  mám aj pevnú linku, ktorá je verejná. Taktiež pri osobnom stretnutí, kdekoľvek v obci sa ma môžete pýtať, čo sa práve pripravuje, aká akcia sa bude konať. Vždy Vám rada a ochotne odpoviem.   Informácie o činnosti a pripravovaných akciách  budú aj na matičnej propagačnej tabuli na autobusovej zastávke pri kostole. Využívam túto príležitosť, nakoľko sa v  takomto počte stretávame 2 krát do roka, aby som Vás bližšie oboznámila  s niektorými skutočnosťami, hlavne nových členov, ktorí vstúpili do MO MS  v poslednom období.

Ešte sa neskončil ani február a  naši matičiari sa  zúčastnili Trojkráľového koncertu v Cíferi, osláv 25.výročia vzniku SR v MsKs Galanta, vystúpenia ochotníckeho divadla z Cífera v KD, kvízu zameraného na bezpečnosť dôchodcov, pochovávania basy spojenej s ochutnávkou zabíjačkových špecialít.  Dnes sme účastníkmi výročného zhromaždenia, na ktorom prichádza k zmene vo funkcii predsedu MO MS.  Príprava  písomných materiálov a  materiálové zabezpečenie tohto zhromaždenia si vyžiadalo  veľké množstvo hodín, ktoré naši  členovia výborov  ochotne  jeho zabezpečeniu venovali. Taktiež sa uskutočnili v t. r.  2 výborové schôdze / jedna kontrola pripravenosti výročného zhromaždenia/ a  príprava kultúrneho domu na  výročné zasadnutie.

V klube matice  v budove múzea sa konajú zasadnutia výborov MS podľa potreby a tiež ďalšie akcie, ako sú výstavy počas hodových dní, prípadne pred Vianocami. Taktiež je tu uložená dokumentácia MO MS od jeho vzniku. O čistotu v klube sa  starajú členovia výborov.

V klube matice je k dispozícii našim členom fotoalbum, ktorý  obsahuje fotografie  z akcií od  vzniku MO MS, ktoré zabezpečuje náš matičný fotograf Marian Vrbovský.  Môžete mi veriť, že ich je bohato, veď naša matica má už 18 rokov.  Máme založenú kroniku, kde  sú zdokumentované  všetky usporiadané výstavy s podpismi účastníkov. V klube sú založené všetky čísla Slovenských národných novín, záujemci  si ich môžu zapožičať na prečítanie, podľa dohody a potom vrátiť, aby sme mali ročníky kompletné. Môžeme si dohodnúť aspoň jeden deň v mesiaci na stretnutiach členov v klube, navrhujem v nedeľu o 17,00 hod. pri káve, čaji  z vlastných zdrojov  a zahrať si spoločenské hry, ak by bol zo strany členov záujem, alebo si prečítať články zo Slovenských národných novín  priamo v klube. Myslím, že počas zimných mesiacov by to bolo vhodné. Prvé stretnutie si môžeme urobiť  11. marca 2018 o 17,00 hod.

14 členov MO MS sa zúčastní v máji  3 dňového  výletu do Vysokých Tatier. Jeho organizačná príprava je zabezpečená.  Nakoľko sme všetci  dôchodci, cestujeme bezplatne vlakom a pobyt v hoteli je so zľavou pre seniorov. Samozrejme, že všetko na  vlastné náklady  zúčastnených  matičiarov.  V m.r. bolo 11 matičiarov v Košiciach. Zostala nám aj pekná spomienka vo forme fotodokumentácie, ktorá je na matičnej  webovej stránke. Kde sa pôjde na budúci rok neviem, ale určite niečo zaujímavé vymyslíme a ak bude záujem môžu sa pridať aj ďalší, myslím, že takú 16-18 člennú  skupinu by sme zvládli.

Počas hodových dní plánujeme uskutočniť výstavu ovocia, zeleniny, prípadne aj vína /s malou ochutnávkou/ v klube matice. Verím, že sa na výstave zúčastníte a zároveň prinesiete aj úrodu z vlastnej záhrady, prípadne ak máme v našich radoch vinárov aj vlastné víno.

Termíny niektorých celoslovenských matičných akcií sú už známe:

Národná slávnosť na Devíne sa uskutoční 24.4.2018,  Cyrilometodské dni v Nitre budú 4.5.6. júla 2018,  Národné matičné slávnosti v Martine 4.8.2018 a  Trenčín, Trnava ruža voňavá bude v Galante 14.11.2018.  Podľa záujmu členov MO MS sa na  jednotlivých akciách zúčastníme.

Pevne verím, že doterajšia  aktívna činnosť našich matičiarov bude pokračovať a náš Miestny odbor Matice slovenskej   bude v obci, ako aj na   vyšších  matičných orgánoch  hodnotený  len  kladne.

 

Milí matičiari, vážení hostia , ďakujem  Vám  za  pozornosť a prejavenú dôveru.