Matica slovenská Abrahám

Zápisnica z výročného zhromaždenia

Všetký články kategórie

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020
Napísal: admin | február 2, 2020
0

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020

Prítomní: podľa prezenčných listín   Program: Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ Kultúrny program Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľaČítať viac

Napísal: admin | máj 5, 2019
0

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 6. apríla .2019

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ 2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka 3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programuČítať viac

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 24. februára  2018
Napísal: admin | február 26, 2018
0

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 24. februára 2018

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu Voľba volebnej a návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa SprávaČítať viac

Napísal: admin | december 10, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2016

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 27. februára  2016   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac

Napísal: admin | december 9, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2015

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 7. marca 2015   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac

Napísal: admin | december 8, 2017
0

Zápisnica z VZ rok 2014

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 8. marca 2014   Prítomní: podľa prezenčných listín Program:Čítať viac