Matica slovenská Abrahám

Zápisnica z výročného zhromaždenia

Všetký články kategórie

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Uznesenie z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 4. februára 2023

A. Výročné zhromaždenie schvaľuje: 1. Návrhovú komisiu v zložení: Mgr.Alena Beňová,Anna Čambálová ,Irena Barčáková 2. Správu o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme za rok 2022 predloženúČítať viac

Napísal: admin | 10 februára, 2023
0

Zápisnica

z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 4.februára 2023 Prítomní: podľa prezenčných listín Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“Čítať viac

Napísal: admin | 28 mája, 2022
0

Zápisnica z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, 30. 4. 2022

Prítomní: podľa prezenčných listín 54 členov a 4 hostia Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ 2. Kultúrny program ZŠ Michala Tareka 3. Otvorenie výročnéhoČítať viac

790. výročie prvej písomnej zmienky
Napísal: admin | 23 júna, 2021
0

790. výročie prvej písomnej zmienky

Výročie prvej písomnej zmienky. Poznať históriu znamená vidieť do budúcnosti a to je jeden z dôvodov prečo je potrebné poznať históriu našej obce.  Z príležitosti 790. výročiaČítať viac

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020
Napísal: admin | 2 februára, 2020
0

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 18.1.2020

Prítomní: podľa prezenčných listín   Program: Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ Kultúrny program Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programu Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľaČítať viac

Napísal: admin | 5 mája, 2019
0

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, ktoré sa konalo dňa 6. apríla .2019

Prítomní: podľa prezenčných listín Program: 1. Štátna hymna „Nad Tatrou sa blýska“ 2. Kultúrny program žiakov ZŠ Michala Tareka 3. Otvorenie výročného zhromaždenia, schválenie programuČítať viac