Matica slovenská Abrahám
Čaro slova

Napísal: admin | 9 marca, 2020

Čaro slova

  1. február 2020 patril na základnej škole Michala Tareka v Abraháme prednesu poézie a prózy. Ako predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme som aj v tomto roku bola na túto peknú akciu pozvaná, čo som aj s vďakou prijala.

Školské kolo na 1. stupni  uvádzala p. učiteľka Mgr. Zdenka Lizáková, ktorá na úvod všetkých členov poroty, pedagogických pracovníkov ako aj žiakov  privítala a pripomenula žiakom po akom básnikovi je pomenovaná súťaž v prednese poézie a prózy, ktorá má názov“ Hviezdoslavov Kubín“. Týmto básnikom je Pavol Országh Hviezdoslav.

V porote zasadli: Anna Klementová, predseda a členovia: Mgr. Marta Vargová, Mgr. Ľuba Šimonová, Mgr. Ingrid Zelmanová.

Ako prví  nesúťažne  recitovali naši najmenší, žiaci prvého ročníka, ktorí vystupovali ako recitačný kolektív. Ich milé básničky: maškrtnica, vločka, zamrznutá nálada, predavač, snehuliačik a dobrý nápad zneli veľmi smelo a radostne. V budúcom  školskom roku to už budú ozajstní súťažiaci.

Potom už nasledovalo 13 prednesov  poézie  žiakov 2. – 4. ročníka základnej školy. Z týchto porota po  vzájomnej dohode vybrala 3. najlepších.

Na prvom mieste sa umiestnila žiačka 4. ročníka Claudia Mešťanová, druhé miesto získala žiačka 2. ročníka Eliška Gašparíková a tretie miesto žiak 4. ročníka Maťko Koška. Do okresného kola postupuje Claudia Mešťanová.

Z rúk predsedníčky poroty Anny Klementovej obdržali diplomy, sladkosti a propagačné materiály MO MS v Abraháme, Mgr. Zdenka Lizáková im odovzdala poukážky na nákup kníh, darček od organizátora.

Veľkým potleskom boli odmenení všetci ktorí sa súťaže zúčastnili,  ich prednes bol na veľmi dobrej úrovni, nakoľko súťažili tí najlepší z jednotlivých ročníkov.

Členovia poroty zároveň konštatovali, že úroveň školských kôl je z roka na rok vyššia. Tešíme sa už teraz na ďalší ročník. Bolo mi cťou, že som sa mohla tejto akcie osobne zúčastniť.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám