Matica slovenská Abrahám
Bude Betlehem aj v Abraháme?

Napísal: admin | 13 februára, 2022

Bude Betlehem aj v Abraháme?

Čas letí ako bláznivý, ja nechytím ho ani vy, spieva v jednej piesni Karel Gott a je to skutočne pravda ,
len nedávno sme sa tešili na vianočné sviatky a už sú za nami takmer dva mesiace. Ani sa nenazdáme
a o „chvíľu“ tu máme ďalšie Vianoce, preto ak chceme do tohto termínu urobiť niečo väčšie, či
zložitejšie, tak sa tým musíme začať zaoberať už teraz. So skupinou matičiarov sme navštívili susednú
obec Malú Maču, kde sme si v sprievode starostu Františka Hontváriho s veľkým záujmom prezreli
krásny Betlehem a adventný veniec. Betlehem nás všetkých natoľko nadchol, že sme si povedali, tak
takýto Betlehem chceme a musíme mať aj v Abraháme. Je v životnej veľkosti, traja králi, Jozef a Mária
z dieťatkom, povedľa stoja pastieri a zvieratká. Majú ho umiestnený v centre obce, je pekne
vyzdobený a osvetlený, na streche je letiaca hviezda. Starosta a stavitelia Betlehemu nám ochotne
odpovedali na položené otázky ohľadom stavby , ako urobili jednotlivé postavy, ako to bolo aj
s financovaním projektu a výstavbou Betlehemu. Na výborovej schôdzi miestneho odboru Matice
Slovenskej sme sa dohodli, že sa ihneď aj v Abraháme pustíme do prípravy projektu Betlehema
a adventného venca. Čo k tomu potrebujeme a kde by bolo možné Betlehem umiestniť. Potrebujeme
urobiť jednotlivé postavičky, kolísku, osvetlenie, ozvučenie a najmä urobiť domček – maštaľku. A to
bude asi najväčšia finančná položka pri výstavbe Betlehema. Umiestnenie Betlehemu sme navrhli
v priestore pred múzeom, kde je dostatok miesta aj na umiestnenie Adventného venca , kde je
dostupná aj elektrika na osvetlenie, je to aj v centre obce, kde je najväčší pohyb ľudí. Čo sa týka
prípravných a realizačných prác projektu, tu by sme pozvali k spolupráci každého kto vie pomôcť ,
každá šikovná ruka bude vítaná a každý dobrý nápad. Navrhnúť, vyrobiť a nainštalovať takýto
Betlehem nie je práca na niekoľko dní, je to práca na niekoľko mesiacov a to aj podľa našich priateľov
z Malej Mače, preto je potrebné začať na projekte pracovať už teraz aby sa všetko ukončilo koncom
novembra a Betlehem bol v plnej kráse pred vianocami otvorený. Nemáme obavy čo sa týka
vlastných prác na výstavbe Betlehemu , takmer všetko by sme mohli zvládnuť svojpomocne. Čo sa
týka finančnej stránky projektu , chceme požiadať poslancov OZ aby projekt finančne podporili
a veríme, že dostaneme zelenú a Vianoce v Abraháme bude už zdobiť Betlehem. Na záver každého
kto môže pomôcť pozývame k spolupráci.

 

M. Vrbovský.