Matica slovenská Abrahám
Abrahámsky betlehem požehnaný a otvorený verejnosti…

Napísal: admin | 28 decembra, 2022

Abrahámsky betlehem požehnaný a otvorený verejnosti…

11.december 2022 bol pre našu obec Abrahám sviatkom. Nielen preto, že
pripadol na nedeľu, ale aj preto, že d.p. Ondrej Chrvala požehnal Abrahámsky
betlehem, ktorý bol týmto dňom sprístupnený verejnosti.
S myšlienkou vybudovať v našej obci betlehem sa začali členovia výboru
miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme zaoberať počas
minuloročných vianočných sviatkov. Navštívili sme susednú obec Malú Maču,
kde betlehem majú a to bolo aj našou inšpiráciou.
Trvalo niekoľko mesiacov, kým sme sa dopracovali k tomu, že nám obecné
zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky, spoločný stavebný úrad vydal
súhlas na drobnú stavbu – betlehemu. Dokumentáciu potrebnú pre vydanie
súhlasu zabezpečil poslanec OZ Ing. Peter Koška. Obecné zastupiteľstvo nám
schválilo potrebnú finančnú čiastku a taktiež umiestnenie stavby na parcele
pred budovou obecného múzea.
Oslovili sme odborníka, Vladimíra Žgančíka, ktorý nám pomohol so stavbou.
Urobil výpočet, objednal drevo a zhotovil základ stavby betlehemu. Zároveň
nám zabezpečil odborný dohľad. Potom nasledovalo obitie doskami, strecha,
pokrytie šindľom, výroba okienok. Tu sa už realizovali naši matičiari, Ing. Alfonz
Čambál, Ladislav Buček, Peter Horník, Tomáš Šimon, Marian Vrbovský a z
nematičiarov poslanec Ing. Peter Koška, Peter Parák a Eduard Kopáčik.
Nakoniec bolo treba betlehem uzatvoriť. Dvere nám vyrobil šikovný stolár
Michal Kaša. Všetky odborné práce boli urobené zdarma, platili sme iba
material, za čo všetkým patrí srdečná vďaka.
Po dokončení stavby sme pokračovali osvetlením a ozvučením betlehemu,
ktorého spoluautorom bol Martin Školnikovič . Po stlačení tlačítka hrá pieseň
Tichá noc, svätá noc.
A prišli na rad postavy, anjeli, vianočná hviezda, jasličky , jezuliatko,
zvieratká a nápis “Sláva Bohu na výsostiach”.
Dvoch anjelov s trúbkami, vianočnú hviezdu a korunu pre jedného z kráľov
vyrobil náš šikovný umelecký zvárač Rudko Kollár,jasličky s jezuliatkom sú
dielom Ing. Roberta Dlugoša, zvieratká kravičku a oslíka urobil Oto Lichner a
ovečky so psíkom sme doniesli z trhoviska Dolný Štál . O nápis Sláva Bohu na
výsostiach sa postaral náš spoluobčan Jozef Bacigál. Všetkým patrí veľké
ĎAKUJEM.
A samozrejme čo by bol betlehem bez postáv. Tieto nám dali poriadne
zabrať, pokiaľ sme ich dostali do stavu v akom sú. Tváre dvoch kráľov
stvárnila Mgr.Erika Košková, tretieho kráľa Shay Hatiarová, sv. Jozefa Andrea
Hatiarová a pastiera Isabela Jambrichová. Tvár k postave panny Márie

darovala rodina Ing. Petra Košku. Látky na ošatenie zabezpečili členky výboru a
ušitie naša spoluobčianka Ivetka Šnóriková. Ocenili sme prácu našich
matičiarov, ktorí urobili postavám ruky, prípadne nohy, kde sa prejavil ich vzťah
k modelárstvu. Bolo potrebné objednať, prípadne medzi matičiarmi pozháňať
množstvo drobných rekvizít, obliecť pastiera. Bolo to množstvo drobnej práce,
ktorá bola korunovaná úspechom. V priestoroch obce máme betlehem, ktorý
je jediným svojho druhu, je náš, nás všetkých. Chráňme si ho, zvelaďujme,
strážme, aby neslúžil len nám, ale aj ďalším generáciám. Vďaka vyše 120
rodinám našej obce sme ho mohli doviesť do stavu v akom je. Miestny odbor
Matice slovenskej bude mať nad týmto betlehemom patronát, budeme sa oň
starať, aby slúžil občanom obce dlhé roky.
Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám