Matica slovenská Abrahám
Na návšteve u našich susedov…

Napísal: admin | 6 januára, 2022

Na návšteve u našich susedov…

3. január 2022 bol pre našich matičiarov veľmi príjemným dňom, nakoľko sme navštívili susednú obec
Malá Mača. Naša cesta viedla k drevenej maštaľke, ktorá ukrýva v týchto dňoch neuveriteľnú
rodinku. V jasličkách spí malé dieťa, pri ňom kľačí Panna Mária, stráži ich Jozef a prišli aj Traja králi,
Gašpar, Melicher a Baltazár. Samozrejme, že nechýbajú aj zvieratká a pastieri. To všetko sa nachádza
v maštaľke na námestí v Malej Mači. Betlehem nás všetkých očaril, nakoľko sú postavy v životnej
veľkosti, dobovo veľmi pútavo oblečené. Veď sa môžete presvedčiť aj na priložených fotografiách,
ktoré sa nášmu matičnému fotografovi podarilo zhotoviť.
Na námestí nás už očakával hlavný iniciátor celej akcie, ktorou je pani Lýdia Popluhárová, zástupkyňa
starostu obce, starosta obce František Hontvári, ako aj manžel p. Popluhárovej, ktorí nám ochotne
porozprávali o tom, ako sa do celej akcie pustili a zároveň ako im v tomto boli nápomocní Obecný
úrad v Malej Mači aj obyvatelia Malej Mače.
Vedľa Betlehemu je nainštalovaný adventný veniec, ktorý zároveň s ostatným vianočným osvetlením
na stĺpoch po obci je veľmi pekným pripomenutím adventného času, kedy obyvatelia postupne
zapaľovali jednotlivé sviece, až svietili všetky štyri.
Návšteva Betlehemu a adventného venca v Malej Mači je pre nás inšpiráciou, aby sme sa aj my
spoločne venovali takejto myšlienke, ako niečo podobné nainštalovať aj v našej obci už v tomto roku
a verím, že tento návrh nájde širokú podporu.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám