Matica slovenská Abrahám
1. september – prijatie Ústavy Slovenskej republiky

Napísal: admin | 28 augusta, 2021

1. september – prijatie Ústavy Slovenskej republiky

Slovenský zákonodarný zbor začal rokovať o návrhu ústavy v auguste 1992.
Dňom Ústavy Slovenskej republiky (SR) si verejnosť pripomína najvyššie postavený právny
predpis krajiny. Skladá sa z preambuly a deviatich hláv. Prvý september, keď ju v roku 1992
schválil parlament, je štátnym sviatkom. Prijatiu základného zákona štátu predchádzalo
júlové prijatie Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti SR.
Prostredníctvom nej v súlade s právom národov na samourčenie vyhlásila zvrchovanosť
Slovenskej republiky ako základ suverénneho štátu slovenského národa. Predtým sa na
politických rokovaniach zástupcovia HZDS a ODS, najvplyvnejších politických zoskupení,
dohodli na postupe legitímneho zániku federácie.

Slovenský zákonodarný zbor začal rokovať o návrhu ústavy v auguste 1992. Ústavnoprávny
výbor riešil na svojom takmer týždennom zasadnutí aj Preambulu ústavy, ku ktorej mali
všetky poslanecké kluby svoje návrhy. Na rokovaní slovenskej a českej politickej
reprezentácie vo vile Tugendhat v Brne 26. augusta 1992 padlo definitívne politické
rozhodnutie o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) od 1. januára
1993.
Slovenská národná rada 1. septembra 1992 väčšinou hlasov vo verejnom hlasovaní Ústavu
Slovenskej republiky schválila. Z prítomných 134 poslancov hlasovalo 114 za, 16 proti a
štyria sa zdržali. Ústavu SR slávnostne podpísali predseda SNR Ivan Gašparovič a predseda
vlády SR Vladimír Mečiar 3. septembra toho roku na Bratislavskom hrade za účasti mnohých
významných hostí. Účinnosť nadobudla dňom vyhlásenia – 1. októbra 1992.
Základný zákon bol viackrát novelizovaný ústavnými zákonmi.

Anna Klementová, MO MS Abrahám