Matica slovenská Abrahám
Zo života MO MS za  1. štvrťrok 2020

Napísal: admin | 11 mája, 2020

Zo života MO MS za 1. štvrťrok 2020

Výbory MO MS v Abraháme zasadali v 1. štvrťroku 2 krát. Hlavným bodom programu bola príprava a vyhodnotenie výročného zhromaždenia MO MS v Abraháme, ktoré sa uskutočnilo dňa 18. januára   2020 v kultúrnom dome v Abraháme. Bola to najvýznamnejšia akcia, ktorú v 1. štvrťroku MO MS zabezpečoval.  Pozvaných hostí    JUDr.Štefana Martinkoviča, predsedu DV MS, PhDr. Libušku Klučkovú, členku predsedníctva MS , predsedníčku KR MS TTSK a riaditeľku D MS v Dunajskej Strede,  Bc. Zlaticu Gažovú, riaditeľku D MS v Galante, Michala Garaja predsedu OR MS a predsedu MO MS Veľké Úľany s členkou výboru, Ing. Dušana Lanáka, predsedu MO MS Cífer s manželkou, Vladimíra Švončinára, predsedu MO MS Sládkovičovo s členom výboru, Ing. Igora Németha, starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva Janu Banášovú, Mgr. Janu Hanuliakovú, Mgr. Dávida Grosmana a Mareka Matloňa, d.p. Ondreja Chrvalu, správcu farnosti, Mgr. Štefana Murárika, čestného člena MO MS,  Mgr. Annu Gécovú,  vedúcu FS Jatelinka,  Milana Královiča, sponzora MO MS a členov MO MS privítala predsedníčka Anna Klementová.

Po skončení pracovnej časti VZ sme pokračovali v slávnostnej časti:

Predsedníčka MO MS požiadala podpredsedu MO MS Mariana Vrbovského o slávnostný príhovor k 20. výročiu založenia MO MS a prednesenie prípitku.

Po podaní večere a občerstvenia obdržal každý účastník VZ Bulletin, ktorý vydal MO Matice slovenskej v Abraháme pri príležitosti 20. výročia vzniku Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme.

Z ďalších akcií, ktorých sme sa zúčastnili:

  • 12 matičiari sa zúčastnili novoročného koncertu v Cíferi, kde vystúpil spevokol Radosť zo Senca
  • Novoročného koncertu  v Dome Matice slovenskej v Galante – FS Tradícia  z Nitra – Dražovce –  sa zúčastnilo 7 matičiarov

Na mesiac marec sme mali pozvanie na VZ vo Veľkých Úľanoch, ale vzhľadom na výskyt koronavírusu sme sa tohto zhromaždenia nezúčastnili.

V divadle Jána Palárika sme mali zakúpené vstupenky na divadelné predstavenie LES dňa 24.3.2020, avšak z dôvodu uzavretia divadiel sme sa taktiež tohto predstavenia nemohli zúčatniť.

Teší nás, že naše rady matičiarov sa rozrástli o 2 členov. Za členov MO MS sme prijali v 1. štvrťroku  Ing. Emanuela Tótha a Zuzanu Masárovú.

Aj napriek tomu, že sa nachádzame v ťažkej situácii a nemôžeme sa pravidelne stretávať pevne verím, že niektoré akcie, ktoré sme mali uskutočniť v tomto čase sa podarí presunúť na jesenné dni, kedy v prípade zlepšenia situácie s koronavírusom, by sa mohli  uskutočniť. Držme si všetci navzájom palce, aby sa nám to podarilo.

 

Anna Klementová, predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme