Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 5 decembra, 2017

Zo života MO MS v Abraháme za 1. štvrťrok 2010

Členovia MO MS už tradične začínajú nový rok stretnutím pred Obecným úradom v Abraháme, kde si pripomenú výročie vzniku Slovenskej republiky a navzájom si prajú zdravie a úspechy v nastávajúcom roku. Nebolo tomu inak ani na začiatku tohto roku 2010.

Členovia MO MS sa vo veľkom počte zúčastnili dňa 10. januára organového koncertu Vladimíra Kopáčika a jeho spolužiaka v evanjelickom kostole v Sládkovičove, ktorý bol na vysokej umeleckej úrovni. Pre účastníkov bol koncert nezabudnuteľným zážitkom a všetci odchádzali s pocitom príjemne stráveného zimného večera.

Dňa 19. januára sa zúčastnil predseda nášho MO MS v štvorčlennej delegácie Krajskej rady MS Trnavského kraja rokovania u predsedu Matice slovenskej Ing. Jozefa Markuša

V Bratislave, kde úspešne dojednali zriadenie Oblastných pracovísk Matice slovenskej v Trnave a v Holíči

Osláv 17. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili dňa 30. januára v Ružomberku sa zúčastnili traja naši členovia. V hodnotnom kultúrnom programe vystúpili súbory Lúčnica, Sľuk, Zlaté husle, operný spevák Ján Babjak a zo záznamu bol reprodukovaný prednes básne od Sama Chalupku „MOR HO“ nezabudnuteľným hercom Viliamom Záborským.

Zasadnutie Krajskej rady MS

Dňa 18. februára zasadala v Trnave Krajská rada MS Trnavského kraja, ktorej členom je i predseda nášho MO MS. Zasadnutie sa konalo za prítomnosti čelných predstaviteľov MS a to správcu Mgr. Jána Eštoka, predsedu Dozorného výboru Jozefa Lukáča a člena výboru profesora Imricha Sedláka.

Zasadnutia sa zúčastnil z poverenia Mons. ThLic Roberta Bezáka aj generálny vikár Mons. Mgr. Pavol Zemko ThD Vo svojom príspevku informoval prítomných, že všetky kresťanské cirkvi na Slovensku vyhlásili rok 2010 za Rok kresťanskej kultúry. V tomto roku je 1125 rokov, keď dňa 8. apríla 885 Metod určil za svojho zástupcu sv. Gorazda. Zdôraznil, že dôvodom vyhlásenia Roka kresťanskej kultúry je skutočnosť, že v súčasnom živote sa objavuje veľa nekultúrnosti prechádzajúcej až do mravného úpadku spoločnosti. Jednou z ciest, ako ozdraviť tento stav je dostávať do celej spoločnosti skutočné hodnoty ako je dobro a pravá krása v kultúre inšpirovanej kresťanstvom. Vyzval na spoluprácu v tomto úsilí aj orgány Matice slovenskej.

Krajská rada s veľkou ústretovosťou prijala výzvu na spoluprácu a v maximálne možnej miere sa bude podieľať na propagácii a realizácii podujatí organizovaných v rámci Roka kresťanskej kultúry, pretože uvedené ciele sú bytostne prepojené s cieľmi a zámermi Matice slovenskej.

Dňa 20. februára sa uskutočnilo Valné zhromaždenie MS, podrobnejšie o ňom na inom mieste.

Divadelného predstavenia „Voľakedy a dnes“ od Ivana Stodolu sa dňa 19. marca v Divadle Jána Palárika v Trnave zúčastnilo 19. matičiarov z MO MS.

Dňa 28. februára sa 5 členná delegácia nášho MO MS  zúčastnila Valného zhromaždenia MO MS v Cíferi, na ktorom bola veľmi vysoko hodnotená spolupráca medzi oboma MO MS. Ide najmä o vzájomné návštevy organizovaných podujatí, ktoré obohacujú ich činnosť.

V uvedenom období sa stretol výbor na troch výborových schôdzach a uskutočnilo sa po jednom zasadnutí Okresnej a Krajskej rady Matice slovenskej.

 

Predseda MO MS v Abraháme

Bohumil Čambál