Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 2 decembra, 2017

Zo života MO MS v Abraháme za 1. štvrťrok 2009

 

Členovia MO MS sa tradične zišli na uvítaní nového roku 2009 pred obecným úradom, kde si súčasne pripomenuli 16. výročie vzniku Slovenskej republiky. Na januárovej výborovej schôdzi sa organizačne pripravoval VIII. matičný fašiangový ples, ktorý sa úspešne uskutočnil 17. januára.

Návšteva divadla

Dňa 28. januára členovia MO MS v počte 20 navštívili v Divadle Jána Palárika v Trnave divadelné predstavenie „Tajomstvo Grety Garbo“. S úrovňou predstavenia boli účastníci veľmi spokojní a dobre im padlo aj príjemné posedenie v priľahlej cukrárni.

Zasadnutia Krajskej rady Matice slovenskej v Trnave sa zúčastnil predseda dňa 12. februára a v tom istom dni aj Okresnej rady MS v Galante spolu s podpredsedom MO MS. Na týchto zasadnutiach bol prerokovaný plán činnosti na rok 2009 a príprava výročných zhromaždení MO MS.

Predseda MO MS sa zúčastnil I. Konferencie združenia miest a obcí,  v ktorých pôsobil Ján Palárik pod názvom „Životnými cestami Jána Palárika“, ktorá sa uskutočnila dňa 19. februára v Abraháme. Za MO MS položil veniec k Pamätnej tabuli Jána Palárika na obecnom múzeu. Aktu kladenia vencov sa zúčastnili aj viacerí členovia MO MS v Abraháme.

Na výborovej schôdzi 30. januára za prítomnosti starostu obce bola prerokovaná príprava na organizovanie účasti členov MS na VIII. ročník“ Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorá sa uskutočnila 21. februára v Pavliciach. Na prehliadke vystavovalo jedlá 17 členov MO MS. Bola to najväčšia skupina vystavovateľov zo všetkých ôsmych zúčastnených obcí.

Výročné zhromaždenie MO MS

Na výborovej schôdzi MO MS dňa 24. februára sa organizačne pripravilo výročné zhromaždenie MO MS. Výročné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 28. februára v kultúrnom dome v Abraháme za prítomnosti 91 členov MO MS a sedem hostí.

Výročné zhromaždenie svojou návštevou poctila čestná predsedníčka Krajskej rady MS Trnavského kraja a prednostka Obvodného úradu v Galante PaedDr. Anna Piláriková, delegácia MO MS z Cífera na čele s členom Krajskej rady MS a predsedom MO MS v Cíferi MUDr. Viliamom Hafnerom, predseda Poľovného združenia Dudváh p. Milan Kraľovič a tiež starosta obce p. Marián Vrbovský. Predseda MO MS p. Bohumil Čambál podrobne zhodnotil bohatú činnosť MO MS v roku 2008 a vyzdvihol veľkú obetavosť členov výboru a členov dozorného výboru MO MS, ktorí veľmi obetavo organizovali mnohé veľmi náročné akcie, ktoré vyniesli MO MS v Abraháme v aktivite medzi špičkové MO v rámci Trnavského kraja. Pôsobenie MO MS bolo ocenené ďakovným listom aj predsedom MS Ing. Jozefom Markušom. Minútou ticha prítomní vzdali úctu nečakane zosnulému predsedovi Krajskej rady MS Trnavského kraja a riaditeľovi Domu Matice slovenskej v Galante Dr. Ivanovi Lipovskému a zosnulým členom MO MS Vítovi Repovi, Alfonzovi Vráblikovi, Alfonzovi Hudcovskému a Márii Chladnej. Radostnejším momentom zhromaždenia bolo prijatie nových členov Mgr. Viery Lehotskej, Mgr. Andrey  Šubertovej, Michala Križana, Ľudmily Križanovej, Boženy Komárovej a René Vráblika. Ich prijatím sa členská základňa ustálila na čísle 137 členov. Pocty sa dostalo aj členom, ktorí sa v roku 2008 dožili životného jubila – 70. a 80. rokov života. Prijaté úlohy na rok 2009 sú organizačne náročné, avšak doterajším prístupom členov výboru a ďalších aktívnych členov zvládnuteľné.

Na základe pozvania MO MS v Cíferi sa delegácia nášho MO MS zúčastnila na výročnom zhromaždení ich MO MS, ktorý je tiež jedným z najaktívnejších odborov v Trnavskom kraji. Predseda nášho MO MS vo svojom diskusnom príspevku vysoko ocenil celoročnú vzájomnú spoluprácu a výmenu vzájomných skúseností a návštev na organizovaných podujatiach jednotlivými MO a spoločného zájazdu na Bradlo a Myjavské folklórne slávnosti. Vzájomne sme sa utvrdili, že táto spolupráca bude aj naďalej pokračovať a zdokonaľovať sa.

V dňoch 13. a 24. marca MO MS spoločne s obecným úradom organizoval návštevu termálneho kúpaliska v Podhájskej pre členov MS ako i ostatných občanov obce. Všetci účastníci boli s návštevou tohto zariadenia nadmieru spokojní.

Zmeny vo vedení Krajskej rady MS a Domu Matice slovenskej v Galante

Po náhlom úmrtí Dr. Ivana Lipovského zasadala Krajská rada MS, na ktorej boli riešené personálne otázky nasledovne:

  • do funkcie predsedu Krajskej rady MS prijala až do snemu poverenie Dr. Libuša Klučková, podpredsedom zostáva Dr. Adriana Horváthová, ďalším podpredsedom je Ing. Jana Melicherová a do funkcie tajomníčky rada zvolila Evu Jandáčkovú
  • riaditeľkou Domu Matice slovenskej v Galante až do uskutočnenia konkurzu je poverená pani Oľga Tóthová

 

Predseda MO MS v Abraháme

Bohumil Čambál