Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 3. štvrťroku 2016

Obyčajne v priebehu školských prázdnin, v období dovoleniek činnosť v oblasti kultúry, športu, spoločenského života spomaľuje, stagnuje a občania využívajú toto obdobie na oddych, rekreácie, výlety a pod. MO MS však v tomto období neustal vo svojej činnosti a jeho členovia absolvovali veľa spoločenských podujatí.

Zasadnutie Krajskej rady Matice slovenskej Trnavského kraja: Po Krajskom sneme MS sa v Dunajskej Strede uskutočnilo prvé zasadnutie novovytvorenej Krajskej rady, na ktorom sa uskutočnila voľba podpredsedov a tajomníka KR MS TTK. Do funkcie podpredsedov boli zvolení Ing. Viliam Oberhauser Csc, člen predstavenstva MS a Bohumil Čambál, predseda MO MS v Abraháme. Do funkcie tajomníka bola zvolená Eva Jandačková vedúca oblastného pracoviska MS v Šamoríne.

Slávnosti v Zalaváre

Dňa 18. júna 6 členná delegácia našich matičiarov spoločne so zástupcami združenia Životnými cestami Jána Palárika reprezentovala našu obec v Maďarskej republike v meste Zalavár.

Vatra zvrchovanosti v Galante

Tak ako každý rok organizovali MO MS v Galante s Domom Matice slovenskej v Galante dňa 10. Júla v átriu DMS Vatru zvrchovanosti ako spomienkovú slávnosť na prijatie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky dňa 17.júna 1992. Podujatia sa zúčastnil aj predseda MS  Ing. Marián Tkáč, prednostka OÚ Mgr. Júlia Gálová, primátor mesta Galanta, zástupcovia SMER-u, SNS a tiež skupina našich matičiarov.

Súťaž vo varení gulášu

Dňa 16. Júla organizovala obec súťaž vo varení gulášu pod názvom Abrahámsky kotlík. Aj keď sa naše družstvo neumiestnilo na  pódiových miestach, guláš sme uvarili výborný a s chuťou sme ho zjedli.

Cykloturisti

Každé 2 roky absolvujú cykloturisti z obcí združenia Životnými cestami Jána Palárika púť po cyklotrase z Rakovej, rodiska Jána Palárika na Kysuciach po obciach v ktorých pôsobil počas svojho plodného života. Pri každej  pamätnej tabuli alebo pomníku v týchto obciach od Rakovej po Štiavnické Bane mu preukazujú úctu a vďaku položením venca a pietnou spomienkou. Abrahám navštívili dňa 21.júla, kde ich privítal predseda MO MS Bohumil Čambál. Po položení venca k pamätnej tabuli na Obecnom múzeu boli pohostení v matičnom klube. V Abraháme sa k cykloturistom pridali a celú trasu cez Palárikovo až do Štiavnických Baní absolvovali naši občania Ľudmila Horváthová, Jaroslav Bilčík a Bohumil Čambál ml.

Rezbársky deň

Dňa 23.júla skupina našich členov spoločne so zástupcami obcí  Životnými cestami Jána Palárika z MaJcichova a Opoja sa zúčastnila Rezbárskeho dňa v Štiavnických Baniach. Cestou do cieľa účastníci položili vence k pomníkom Jána Palárika v obciach Hronské Kľačany, Starý Tekov a v Štiavnických Baniach. Po príchode do Štavnických Baní sme sa zúčastnili slávnostnej svätej omše a v odpoludňajších hodinách kultúrneho programu, v ktorom vystúpil aj folklórny súbor Opojčanka z Opoja.

Národné matičné slávnosti v Komárne

Dňa 30.júla sa naši matičiari spoločne s matičiarmi z Holíča, Cífera, Dunajskej Stredy a Šamorína zúčastnili národných matičných slávností v Komárne. Na dvojdňových matičných skávnostiach vystúpili na  3 pódiách desiatky folklórnych súborov a stovky účinkujúcich z celého Slovenska. Pri tejto príležitosti si matičiari prezreli Komárňanskú obrannú pevnosť, ktorá bola aj s odborným sprievodcom mimoriadne prístupná pre účastníkov slávnosti, námestie Európy, most cez Dunaj, mnohé historické stavby, sochy, precízne udržiavané ulice, mestské parky a pod. Návštevníci si z tohto podujatia odniesli nezabudnuteľné zážitky.

Dožinkové slávnosti vo Veľkých Úľanoch

MO MS vo Veľkých Úľanoch zorganizoval dňa 6. augusta mimoriadne vydarené dožinkové slávnosti, ktorých sa na pozvanie zúčastnili aj členovia z nášho MO MS.

S obdivom sme sledovali organizačne veľmi náročné podujatie v rámci ktorého obcou prechádzal pestrý sprievod historických aj súčasných žacích aj mlatebných strojov s ťahačmi a ďalšími mechanizmami.

Súčasťou slávnosti boli stánky s ľudovými remeselníkmi a ukážkami ľudovej tvorivosti. V kultúrnom programe vystúpili folklórne a spevácke skupiny z obce a okolia. Odovzdanie dožinkového venca gazdovi predviedla FS Jatelinka z Abrahámu.

Zájazd do Hlbokého

MO MS v Cíferi v rámci 100. výročia úmrtia národného buditeľa Svetozára Hurbana Vajanského organizoval zájazd do jeho rodiska v Hlbokom. Niekoľko miest v autobuse ponúkli aj nášmu MO MS, z ktorého sa zájazdu zúčastnilo 6 našich členov. Po prehliadke múzea zriadeného v Hlbokom Hurbanovcom si účastníci prezreli objekt fary, pomník J.M.Hurbana na miestnom cintoríne a záhradu liečivých bylín pri evanjelickom kostole. V programe zájazdu bola aj prehliadka zámku a múzea v Holíči, prehliadka Hodonína a slováckeho domu vo Veľkých Bojanoviciach. Zájazd sa uskutočnil 20. augusta.

Dňa 1.septembra zorganizovali spoločne MO MS a obec Abrahám tradičné podujatie Vatra Ústavy v športovom areáli.

Členovia MO MS sa aktívne zúčastnili prípravy tradičnej pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie.

Výstava fotografií žiakov základnej školy

Pri príležitosti hodových slávností MO MS v matičnej klubovni inštaloval výstavu historických fotografií žiakov ZŠ v Abraháme, prvoprijímajúcich detí. Komisia pre životné prostredie exkluzívne fotografie so zaujímavých prírodných zákutí z teritória našej obce, priebeh a práce na rekonštrukcii strechy kostola. Dušan Bilčík vystavil zaujímavé fotografie rastlín, drevín, kvetín rastúcich v našom chotári. Výstava sa v dňoch 24., 25.,26., a 27. septembra tešila veľkému záujmu návštevníkov aj žiakov ZŠ Michala Tareka. Veľké poďakovanie za vydarenú akciu patrí všetkým, ktorí sa na jej vzniku podieľali či už zapožičaním fotografií, ich spracovaním a nakoniec aj inštalovaním na výstavné panely.

Bohumil Čambál, predseda  MO MS v Abraháme