Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 3 decembra, 2017

Zo života MO MS v Abraháme za 3. štvrťrok 2009

 

     Aj tretí štvrťrok 2009 bol v MO Matice slovenskej bohatý na kultúrno-spoločenské podujatia.

Martinské matičné slávnosti

V živote Matice slovenskej boli významným podujatím Martinské matičné slávnosti, ktoré sa uskutočnili v Martine v dňoch 5.- 8. augusta 2009. Vyvrcholenia matičných slávností dňa 8. augusta sa zúčastnili aj matičiari z nášho MO v spoločnom autobusovom zájazde s matičiarmi so Šamorína, Dunajskej Stredy, Matúškova, Javorinky a Trnavy.

     Na Národnom cintoríne v Martine položili účastníci veniec k hrobu zakladateľa Matice slovenskej biskupa Štefana Moyzesa a zároveň navštívili aj hroby ďalších slovenských osobností, bojovníkov za práva Slovákov, národných buditeľov a spisovateľov.

     V martinskom amfiteátri sa zúčastnili slávnostného programu, v ktorom vystupovali folklórne súbory z celého Slovenska. Úspešne vystúpil aj náš folklórny súbor Jatelinka. Slávnostný príhovor predniesol predseda vlády SR Róbert Fico, v ktorom vysoko ocenil prínos Matice slovenskej v oblasti zachovávania kultúry a tradícií slovenského národa. Predseda Matice slovenskej Jozef Markuš pri tejto príležitosti vyhlásil „Rok Jozefa Cígera Hronského“, zakladateľa zahraničnej Matice slovenskej od 30. 8. 2009 do 13. 7. 2010 pri príležitosti 50. výročia od jeho úmrtia.

     Po oficiálnom programe účastníci navštívili aj prekrásnu výstavu gladiol, inštalovanú v Národnom múzeu

Vatra Ústavy SR

Už sa stalo v obci tradíciou, že si pripomíname výročia prijatia Ústavy SR 1. 9. 1992. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sme si 29. augusta pripomenuli už 17. výročie od tohto závažného počinu, bez ktorého by vznik samostatného Slovenska nebol možný. Organizátorom tejto významnej slávnosti boli znova MO MS, obec a OO ĽS HZDS. Celej organizácie slávnosti sa chopili členovia výborov MO MS za pomoci spoluorganizátorov a členov Dobrovoľnej hasičskej organizácie, ktorí pripravili drevo na vatru.

V kultúrnom programe vystúpil FS Jatelinka a speváci populárnej piesne Peter Fahn a Peter Šramek. Po slávnostnom zapálení vatry vystúpili s krátkymi prejavmi pozvaní hostia Mgr. Štefan Murárik, riaditeľ odboru pre vnútornú správu TTSK, Bac. Zlatica Lehotská, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Galante a Slávka Kramárová, predseda OR MS v Galante Nechýbali ani naši priatelia matičiari z družobných MO MS z Cífera a Veľkých Úľan. Slávnosť svojou návštevou poctil aj nový správca abrahámskej fary d. p. Ján Hrablay

Oficiálna časť bola ukončená pekným ohňostrojom. Následne do tanca a na počúvanie do 02.00 hod. vyhrávala hudobná skupina“ Roviňáci „z Malej Mače. Účastníci vyjadrovali veľkú spokojnosť s úrovňou slávnosti, ktorú zvýraznilo aj príjemné letné počasie.

Slávnosť Dňa Ústavy SR v Galante

Delegácia členov MO MS  v Abraháme sa zúčastnila aj Dňa Ústavy SR, ktorú organizoval Dom MS dňa 11. septembra 2009 v Galante. V slávnostnom príhovore riaditeľka Domu Matice slovenskej Bac. Zlatica Lehotská zvýraznila dôležitosť tohto aktu pre ďalší vývoj politickej situácie, ktorá smerovala po predchádzajúcom vyhlásení SNR o zvrchovanosti slovenského národa k vzniku slovenskej štátnosti.

Podujatie bolo spojené  s odhalením pamätnej tabule v átriu Domu Matice slovenskej zosnulému poslancovi a podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Viliamovi Veteškovi, jednému z mála korektných a obľúbených politikov na našej politickej scéne.

Pamätnú tabuľu odhalili Ing. Tibor Mikuš, poslanec NR SR a predseda TTSK a PaeDr. Anna Piláriková, prednostka Obvodného úradu v Galante za prítomnosti manželky a syna Viliama Vetešku. Za občanov Abrahámu položili k pamätnej tabuli kyticu kvetov starosta obce a predseda MO MS.

Chrámový koncert v Páci

Na pozvanie MO MS Cífer sa zúčastnila dňa 20. septembra 2009 delegácia členov MO MS v Abraháme chrámového koncertu v katolíckom kostole v miestnej časti Pác. V rámci koncertu odzneli na organe, flautách, husliach a viole skladby svetových skladateľov, ktoré predviedli špičkoví hudobníci. Účastníci si z koncertu odniesli nevšedný kultúrny zážitok. Po koncerte sa zúčastnili na priateľskom posedení s umelcami a cíferskými matičiarmi v kultúrnom dome v Cíferi.

Nakoľko v kultúrnom dome bola organizovaná aj výstava ovocia a zeleniny, tak si prezreli aj plody cíferských záhradkárov.

Členovia MO MS sa aktívne zúčastnili na príprave pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie na jej sviatok 15. septembra. Vykonali najmä montáž a demontáž pódia a prepravu lavíc pre účastníkov pobožnosti.

Podpora novele Zákona o štátnom jazyku

V dňoch 25. – 29. septembra členovia výborov Matice slovenskej zbierali podpisy občanov na petíciu podporujúcu novelu Zákona o štátnom jazyku. I keď to bolo obdobie pred hodami  podarilo sa im nazbierať 230 podpisov. Treba oceniť skutočnosť, že nikto z oslovených občanov neodmietol dať pod petíciu podpis, čím podporil Slovákov na zmiešanom národnostnom území, aby vyhlásenie v obecných rozhlasoch, informačných tabuliach mohli vnímať v slovenskom jazyku. Doteraz boli v mnohých obciach hrubým spôsobom diskriminovaní. Všetkým občanom, ktorí podporili túto akciu, touto cestou vyjadrujem poďakovanie.

V III. štvrťroku sa výbory MO MS stretli na výborových zasadnutiach dvakrát, kde riešili organizáciu a prípravu plánovaných podujatí. Predseda MO MS sa zúčastňoval zasadnutí Okresnej a Krajskej rady MS.

         Predseda MO MS v Abraháme
Bohumil Čambál