Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 1 decembra, 2017

Zo života MO MS v Abraháme za 2. štvrťrok 2009

 

Miestny odbor Matice slovenskej aj v II. štvrťroku 2009 pokračoval v plnení prijatých úloh, ktoré si vytýčil na výročnom zhromaždení pre rok 2009.

Kantiléna 2009    

Tak ako v predchádzajúcich rokoch aj tohto roku 17. apríla sa členovia MO MS v počte 19 zúčastnili v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante spomienkového večera na speváka Karola Duchoňa pod názvom „Kantiléna 2009“. V pietnom programe sa vystriedalo viacero spevákov populárnej hudby, ktorých za hodnotné výkony dlhotrvajúcim potleskom odmenila preplnená sála. Účastníci boli spokojní s príjemne stráveným večerom.

 

Abrahámske dobroty

Ďalším významným podujatím bol II. ročník prehliadky a ochutnávky múčnikov, sladkého a slaného pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty.“ Akcia sa uskutočnila dňa 25. apríla. Viac o akcii na inom mieste.

Rybárske preteky                                                                                                                                                                               

Dňa 1. mája obec organizovala pre žiakov základnej školy už tradičné rybárske preteky na vodnej nádrži Hliník. Pretekov sa zúčastnili aj žiaci z družobnej Matice slovenskej vo Veľkých Úľanoch. Na podujatie prispel finančným príspevkom aj MO MS v Abraháme.

 

Kladenie vencov

Na podnet starostu obce v spolupráci s MO MS sa v minulom roku po dlhoročnej odmlke obnovilo kladenie vencov pri Pomníku padlých našich rodákov v I. a II. svetovej vojne. Po náležitej propagácii sa pietny akt kladenia vencov uskutočnil i v tomto roku a to dňa 8. mája. Podujatia sa zúčastnilo 25 občanov, z toho 19 členov MO MS. Nepochopiteľná je skutočnosť, že napriek tomu, že v Abraháme takmer niet rodiny, ktorá nemá medzi padlými vojakmi svojho blízkeho alebo vzdialeného príbuzného, nenašli si mnohí chvíľu času vzdať úctu tým, ktorí nechali svoje životy na bojiskách I. a II. svetovej vojny. Nemali by sme zabúdať!

Chrámový koncert v Cíferi

Na pozvanie MO MS v Cíferi sa zúčastnila delegácia našich matičiarov na koncerte venovanom 100. výročiu narodenia Daniela Bullu, zakladateľa Cíferského speváckeho zboru. Koncert sa uskutočnil dňa 10. mája v rímskokatolíckom kostole sv. Michala. V chrámovom koncerte účinkoval rímsko-katolícky cirkevný hudobný spolok z kostola sv. Mikuláša v Trnave, ktorý predviedol svoj program na vysokej umeleckej úrovni. Zvlášť nás zaujali nám dobre známe chrámové  piesne od Mikuláša Schneidera Trnavského.

 

Literárna súťaž – Palárikovi nasledovníci                                                                                                                                                                                                                                                               

Dňa 19. mája sa v Majcichove uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže pod názvom „Palárikovi nasledovníci“. Súťaže sa zúčastnili žiaci, študenti a dospelí z miest a obcí, kde sa narodil a pôsobil Ján Palárik. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. Na podujatie bol pozvaný aj predseda nášho MO MS, kde mu bolo udelená Cena Dr. Fr. Richarda Osvalda, pápežského preláta majcichovského kaplána, za vynikajúcu spoluprácu na spoločných záujmoch v nadregionálnom rozmere.

V II. štvrťroku 2009  sa uskutočnilo 2 krát zasadnutie výborov MO MS a 1 krát zasadala Okresná rada MS a 1 krát Krajská rada MS.

Najbližšie podujatia, ktoré nás čakajú:

  1. júl 2009 Vatra zvrchovanosti v átriu Domu MS v Galante
  2. august 2009 Krojované hody v Čejkoviciach
  3. august 2009 Hontianske folklórne slávnosti Hrušov
  4. augusta 2009 Vatra Ústavy Abrahám

 

Bohumil Čambál

Predseda MO MS v Abraháme

Ú s p e c h    r e z b á r a

V roku 2008 na základe kladného zhodnotenia dovtedy zhotovených rezbárskych prác bol náš občan Štefan Palčo st. prijatý do klubu výtvarníkov „Galantská paleta“. Tento klub združuje amatérskych a profesionálnych výtvarníkov s dlhoročnou tvorbou. Už v tomto roku 2008 vystavoval svoje rezbárske diela na výstave inštalovanej v renesančnom kaštieli v Galante.

V priebehu roku 2008 sa so svojimi rezbárskymi prácami prezentoval v Abraháme pri príležitosti rôznych obecných podujatí. Jeho práce mali veľký úspech a uznanie od návštevníkov týchto výstav.

V roku 2009 sa po druhý krát zúčastnil výstavy v Galante. Na základe vyhodnotenia jeho prác odbornou komisiou boli tieto rezbárske práce postúpené na krajskú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výstavné spektrum 2009“, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. apríla až 11. mája 2009 v Dunajskej Strede.

Posledné jeho rezbárske dielo „Matka s dieťaťom“ – socha vysoká 120 cm vyrobená z jedného lipového kmeňa sa dostala na titulnú stranu časopisu Obzor, ktorý informuje o kultúrnom dianí v okrese Galanta.

Pozoruhodnosť je v tom, že týchto úspechov dosiahol za pomerne veľmi krátke obdobie tvorby, ani nie za dva a pol roka, nakoľko sa predtým nikdy tejto tvorivej činnosti nevenoval. Rezbárske diela tvorí len na základe svojej predstavivosti bez fyzicky hmatateľných predlôh.

Jeho terajšia záľuba vznikla náhodne, keď ho syn, ktorý začal včeláriť, požiadal o zhotovenie starobylého úľa nazývaného dlabák. Úľ znázorňujúci postavu muža zhotovil, odvtedy je funkčný a slúži svojmu účelu.

Zhotovenie úľa mu bolo impulzom k objaveniu schopnosti vytvárať z dreva diela, ktoré potešia jeho samotného i ľudí, ktorí tieto diela uvidia. Doteraz vytvoril dvadsať rezbárskych prác na rôzne motívy a štýl práce. V tomto období má rozpracované viaceré námety, z ktorých realizáciou sa stretneme v budúcnosti na niektorom z kultúrnych podujatí.

Za prezentáciu a zviditeľnenie svojej tvorby vďačí Osvetovému stredisku v Galante.

Záverom si dovoľujem za seba i širokú verejnosť mu popriať ešte veľa tvorivých námetov a výtvarných rezbárskych diel, s ktorými sa potešíme v obci a s ktorými bude reprezentovať seba aj obec Abrahám na rôznych kultúrnych podujatiach a výstavách mimo obce.

Bohumil Čambál