Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 13 decembra, 2018

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme vo IV. štvrťroku 2018

 

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej sa vo IV. štvrťroku zúčastnili a zabezpečovali nasledovné akcie:

  • 26.10.2018 sa 16 matičiarov zúčastnilo festivalu v MsKs v Galante Trenčín Trnava ruža voňavá. V programe vystúpili: saxofónové kvarteto  Galanta, Folklórny súbor Drienka a Gajdošskí  trogári – Veľké Zálužie, Spevácky zbor Bystričan –  Záhorská Bystrica, Detskí heligonkári z Hrušova, Spevácky zbor Harčarki  Pozdišovce, Rodina Janoštinovci  zo Zuberca, Folklórny súbor Košovan Kanianka a Heligonkári z Bardejova.
  • 30.10.2018 sa 11 matičiarov zúčastnilo na brigáde – čistenie cintorína pred Pamiatkou zosnulých
  • 18.11.2018 sa 9 matičiarov zúčastnilo koncertu vokálneho súboru Gregoriana v kostole sv. Michala v Cíferi
  • 22.11.2018 sa na pozvanie MO MS Sládkovičovo 9 matičiarov zúčastnilo pásma poézie a prózy v Inovatechu Sládkovičovo pri príležitosti  nedožitých 90. narodenín Milana Rúfusa, pod názvom „Zrkadlenie duší“.
  • 1.12. 2018 sa vyše 80 matičiarov a pozvaných hostí zúčastnilo Mikulášskeho posedenia, ktoré už tradične poriadame v kultúrnom dome. Svojou prítomnosťou nás poctili Mgr. Vladimír Kiš, správca farnosti, novozvolený riaditeľ Základnej školy Michala Tareka v Abraháme Mgr. Marián Hrbán a členovia FS Jatelinka. V kultúrnom programe s vianočnou tématikou vystúpil tanečný krúžok ZŠ M.Tareka pod vedením Mgr. Zdenky Lizákovej
  • 2.12. 2018 v priestoroch klubu matice deti z obce spolu s deťmi z Detského domova v Seredi zhotovovali  ozdoby na stromček pred klubom matice, ktorý sme  potom rozsvietili.
  • Od 5.-7. 12. 2018 matičiari inštalovali výstavu v klube matice s vianočnou tématikou.  Výstava bola sprístupnená verejnosti dňa 8.12.2018 počas Vianočných trhov, ktoré boli v kultúrnom dome. Vystavovali sme výšivky s vianočnou tématikou, prestieranie, rôzne ozdoby, adventné vence, vianočné pečivo, medovníčky, betlehemy, medovníkové  domčeky, podušky s vianočnou tématikou. Súčasťou výstavy boli aj výrobky žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. V pondelok 10.12. si výstavu v sprievode pedagogických pracovníkov prezreli aj žiaci ZŠ M.Tareka  a deti materskej školy.  Výstavu s Vianočnou tématikou si prezrelo vyše 300 účastníkov. Medzi účastníkmi bol aj  starosta obce Ing. Igor Németh a správca farnosti Mgr. Vladimír Kiš.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám