Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 2. štvrťroku 2016

Jarné obdobie v živote Matice slovenskej je obdobím konania výročných zhromaždení miestnych odborov Matice slovenskej. Po výročných zhromaždeniach v Abraháme, Seredi a v Cíferi sa delegácia našich matičiarov zúčastnila dňa 9. apríla aj výročného zhromaždenia družobného MO MS vo Veľkých Úľanoch. Účasť na týchto zhromaždeniach nám okrem iného napomáha aj pri rozširovaní činnosti nášho MO MS. Vždy je čo odpozorovať, čo nové sa naučiť.

Dňa 16. apríla sa v obci Veľký Grob uskutočnil už 15. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorá bola zorganizovaná na vysokej kultúrnej úrovni, čo konštatovali všetci účastníci tohto podujatia. O dva roky sa 17. ročník tejto výstavy uskutoční v našej obci. Musíme spojiť všetky sily a organizačné schopnosti, aby sme udržali dosiahnutú úroveň predchádzajúcich ročníkov.

Naši matičiari sú pravidelnými účastníkmi spomienkového večera na speváka populárnej piesne Karola Duchoňa pod názvom „Kantiléna“. Tento koncert populárnej piesne má z roka na rok vyššiu umeleckú hodnotu. I preto účastníci neľutujú uhradiť ani zvyšujúce sa ceny vstupeniek na toto zaujímavé a stále populárnejšie kultúrne a spoločenské podujatie, čoho dôkazom je preplnená sála Mestského kultúrneho strediska v Galante. V tomto roku sa koncert uskutočnil 22. apríla.

Dňa 23. apríla sa konali Národné slávnosti na starovekom Devíne. Veľmi vysoko hodnotíme skutočnosť, že aj  vďaka pani riaditeľke Základnej školy Michala Tareka v Abraháme sa nám podarilo zorganizovať na toto významné podujatie spoločný zájazd  so žiakmi našej školy. Počas cesty si účastníci so záujmom vypočuli prednášku o histórii hradu Devín, ktorý v roku 1836 navštívili štúrovci. Práve tu sa zaviazali na obetavú prácu v prospech slovenského národa.

Po príchode na Devín sme si všetci spoločne prezreli priestory hradu, sútok Dunaja a Moravy a tiež krásny kultúrny program, v ktorom účinkovalo množstvo folklórnych súborov z celého Slovenska. MO MS sa postaral o občerstvenie pre účastníkov, takže pri príjemnom počasí dobrú náladu nič nepokazilo a všetci sme si z Devína odnášali príjemný zážitok.

Dňa 30. apríla sa v budove Trnavského samosprávneho kraja uskutočnil Krajský snem Matice slovenskej Trnavského kraja, na ktorom sa zúčastnili delegáti zo všetkých MO MS v kraji. Snemu sa tiež zúčastnili vzácni hostia a to predseda MS Marián Tkáč, predseda TTSK Tibor Mikuš, správca MS Maroš Smolec, predseda
Dozorného výboru MS Štefan Martinkovič, poslankyňa NR SR M. Kucianová a ďalší. Delegátom za náš MO MS bola p. Anna Klementová a delegátom za OR MS v Galante Bohumil Čambál. Pani Anna Klementová dostala dôveru delegátov a bola zvolená do funkcie predsedu volebnej komisie. Bohumil Čambál bol zvolený do funkcie predsedu návrhovej komisie.

Na návrh predsedníctva MS bolo predsedovi TTSK Tiborovi Mikušovi udelené vyznamenanie Zlatý kríž MS za pozitívnu propagáciu MS a našej vlasti. Vyznamenanie mu odovzdal predseda MS Marián Tkáč.

Za člena Krajskej rady MS pre nastávajúce obdobie bol zvolený predseda nášho MO MS Bohumil Čambál.

Tak ako každý rok sa náš MO MS podieľal na organizovaní spomienkovej slávnosti na padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne v spolupráci s obecným úradom, farským úradom, Základnou školou Michala Tareka a Dobrovoľným hasičským zborom.

Na organizovaní pietnej spomienky v priebehu svätej omše má zásluhu najmä Martinka Bilčíková.

Pri pietnom akte kladenia vencov sa prítomným prihovoril starosta obce Ing. Igor Németh, s básňou p. Ľudmila Horváthová a  žiaci ZŠ Michala Tareka. Potom starosta obce a predseda MO MS Bohumil Čambál položili vence k Pomníku padlých vojakov. Na záver d.p. Vladimír Kiš, správca farnosti spoločne s účastníkmi pietneho aktu obetovali modlitbu za duše padlých vojakov. Podujatie sa uskutočnilo 8. mája.

Dňa 21. mája sa delegácia našich matičiarov zúčastnila záverečného koncertu Cíferskej hudobnej jari v kostole sv. Michala v Cíferi. Na koncerte vystúpil slovenský husľový virtuóz Dalibor Karvai, Moyzesovo kvarteto a slovenskí sláčikoví sólisti. Koncert bol venovaný čestnému občanovi obce Cífer, hudobnému skladateľovi Ladislavovi Kupkovičovi pri príležitosti jeho 80 narodenín.

Dňa 28. mája sme v Abraháme uvítali výbor MO MS z družobného Cífera. Na spoločnom zasadnutí sme sa vzájomne oboznámili s činnosťou našich MO MS, navštívili obecné múzeum a prezreli si časť našej obce. Naši priatelia v Cíferi sa už niekoľko rokov usilujú zriadiť múzeum v Cíferi. Zatiaľ však nenašli vhodné priestory.

Na záver návštevy sa  v rámci Abrahámskeho kultúrneho dňa zúčastnili kultúrneho programu v športovom areáli. Rozlúčili sme sa s prísľubom ďalšieho spoločného stretnutia tentoraz zasa v obci Cífer.

 

                                                                  Bohumil Čambál

                                                                                                     Predseda MO MS v Abraháme