Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Zo života Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme v 1. štvrťroku 2017

Začiatkom každého nového roku sa naskytá našim matičiarom možnosť účasti na kultúrno spoločenských podujatiach organizovaných družobnými MO MS v okolí a i ďalšími kultúrnymi zariadeniami.

Dňa 8. januára sa naši matičiari na pozvanie MO MS v Cíferi zúčastnili tradičného Trojkráľového koncertu v kostole sv. Michala. Na koncerte vystúpila vynikajúca dychová hudba Gloria z moravského Kyjova, so sólistom Frantom Uhrom, ktorého poznáme z televízie Šláger. Pri jednotlivých skladbách, sprevádzaných aj ďalšími výbornými sólistami, nám v dušiach doznievali neopakovateľné chvíle vianočných sviatkov. Organizátorom sme sa poďakovali za pozvanie a krásne zážitky, ktoré sme si odnášali do svojich domovov.

Na pozvanie riaditeľky Domu Matice slovenskej v Galante a tiež MO MS v Galante sa 14 členná delegácia našich členov zúčastnila dňa 10. januára v Dome MS v Galante každoročného Novoročného koncertu, organizovaného pri príležitosti výročia vzniku Slovenskej republiky. Tento rok to bolo. pri príležitosti 24. výročia vzniku SR. Na koncerte vystúpila Malá dychová hudba z Bánova, ktorá počas vystúpenia rozospievala celú sálu. Po skončení koncertu sme sa s vedúcim kapely dohodli, že kapela vystúpi v Abraháme. Na ich koncert sa môžeme tešiť

  1. septembra 2017, kedy sa v športovom areáli v Abraháme pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky bude konať tradičná Vatra Ústavy.

 

Každoročne výbory MO MS zabezpečujú pre svojich členov návštevu divadelného predstavenia. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Dňa 20. februára sa 14 matičiarov zúčastnilo v Divadle Jána Palárika v Trnave divadelného predstavenia od autorky Boženy Slančíkovej Timravy „Ťapákovci“. Profesionálnu úroveň predstavenia vysoko hodnotili aj mnohé médiá.

Osláv Medzinárodného dňa žien v Dome kultúry v Trnave sa dňa 27. februára zúčastnilo 18 matičiarov. Vo výbornom programe okrem vrcholných štátnych predstaviteľov vystúpil tanečný súbor Čarovné ostrohy, operné spevácke trio La Gioia a populárna hudobná skupina Modus.

V tomto roku pre malý záujem členov o klasický fašiangový ples, MO MS už

  1. ročník neorganizoval. Je to pochopiteľné, pretože mladí už tradičné spoločenské tance neovládajú a starí postupne odchádzajú.

Výbory MO MS sa v súčasnom období pripravujú na organizovanie Valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2017, na ktorom sa uskutočnia voľby nových orgánov MO MS.

Na rok 2017 MO MS pripravuje veľmi rozsiahly program, súvisiaci s mnohými významnými výročiami a jubileami osobností v slovenskej a abrahámskej histórie.

Matica slovenská vyhlásila rok 2017 za Rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského, významných slovenských osobností, pri príležitosti 200. výročia narodenia.

Pre obec Abrahám je významné 150. výročie narodenia kňaza, misionára, kazateľa, spisovateľa, profesora, autora Pašiových hier a najmä zakladateľa abrahámskej fary – Andreja Čambála. Práve založenie fary bolo základným kameňom pre cirkevný , kultúrny, spoločenský a hospodársky rozvoj našej obce v nasledujúcich rokoch.

 

Najbližšie aktivity MO MS v Abraháme:

 

  1. apríl – prehliadka a ochutnávka jedál starých materí – 16. ročník – Pavlice
  1. apríl – spomienkový večer na speváka populárnej hudby Karola Duchoňa – „Kantiléna“ v Mestskom kultúrnom stredisku v Galante
  1. apríl – spoločný zájazd so žiakmi ZŠ Michala Tareka na Národné slávnosti na Devíne
  1. apríl – Palárikova Raková – spomienková slávnosť v rodisku Jána Palárika  v kysuckej Rakovej pri príležitosti 195. výročia narodenia
  1. máj – spomienkové podujatie na padlých vojakov v I. a II. svetovej vojne

Bohumil Čambál

Predseda MO MS v Abraháme