Matica slovenská Abrahám
Významné výročia v roku 2020

Napísal: admin | 21 januára, 2020

Významné výročia v roku 2020

 

1780  na novom cintoríne bol postavený centrálny kríž  –  240.výročie

1870 na majcichovskej fare zomiera správca farnosti Ján Palárik – 150.výročie

1930     bola postavená terajšia základná škola – 90. výročie

1950     poľovný revír prevzali do správy abrahámski poľovníci – 70.výročie

1950     na  našej fare  zomiera správca farnosti Dr.Tomáš Stolár-70.výročie

1970     zlúčenie poľovných revírov Abrahámu,Hoste a Malej  Mače -50.rokov

1980     ukončenie prístavby ďalších tried ZŠ – 40. výročie

1990     nová vonkajšia omietka a vonkajšia a vnútorná výmaľba kostola –

  1. výročie

1995     rekonštrukcia centrálneho kríža na cintoríne – 25. výročie

1995     dokončenie osvetlenia futbalového ihriska – 25. výročie

2000     založenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme-

  1. výročie

2000     prijatie obce do Združenia obcí Trnavsko-výstavba kanalizácie-

20.výročie

2005     prestavba sociálnej budovy v športovom areáli – 15.výročie

2005     rekonštrukcia prícestného kríža v Hruščove  – 15.výročie