Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 6 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2012

V tomto roku si pripomíname 230 výročie postavenia súčasného, v tom čase ešte jednolodového kostola v neskorobarokovom slohu. Kostol dal postaviť na mieste starého už schátralého kostola gróf Esterházy.  Časť nákladov bola hradená aj z prostriedkov získaných z prenájmu kostolných polí, poplatkov z abrahámskych  mlynov a príspevkov dedinčanov.

Dňa 10. Mája si pripomenieme 105 výročia zriadenia abrahámskej fary a v tomto roku  aj 100 výročie vybudovania terajšej farskej budovy. Na zriadení  abrahámskej  fary má najväčšiu zásluhu abrahámsky  rodák, kňaz spoločnosti Ježišovej, kazateľ, misionár Andrej Čambál, ktorého  145. výročie narodenia si pripomenieme dňa 15. decembra.

I keď ide o výročia cirkevného rázu, tieto udalosti mali obrovský dosah aj na spoločenský, kultúrny a hospodársky rozvoj našej obce.

Trvalá prítomnosť vzdelaných správcov fary, medzi vtedy môžeme  s určitosťou povedať, málo vzdelaným obyvateľstvom, bola veľkým prínosom.

Prvý správca fary, reverend Anton Brázda zakladá potravinové a úverové družstvo, spolok striezlivosti, marianskú kongregáciu, katolícku jednotu, a šíri osvetu medzi obyvateľstvom v čase najväčšej maďarizácie slovenského obyvateľstva.

Ďalší správca fary Augustín Hujsa zakladá divadelný spolok, Združenie katolíckej mládeže, kde rozvíja národné povedomie mládeže. Založil včelársky spolok, robil poradenskú službu poľnohospodárom a ovocinárom organizovaním odborných prednášok. Pôsobil ako predseda potravinového a úverového družstva.

Mons. Dr. Michal Tarek, hneď  po príchode do Abrahámu stavia novú terajšiu 5 triednu školu s bytom pre správcu, rozširuje kostol o bočné lode, zakupuje nový oltár, nový organ, stavia kultúrny dom. Najchudobnejším rodinám zabezpečuje stavbu vlastných rodinných domov  za pomoci úverového družstva, organizuje  slovenskú mládež, prednáša mládeži aj dospelému obyvateľstvu a vykonáva radu ďalších občanom prospešných činností.

Ešte žije niekoľko obyvateľov, ktorí si na tieto blahodárne účinky týchto významných udalostí pamätajú ale je aj našou povinnosťou aby sme na ne nezabúdali a pripomínali ich aj Ďalším generáciám.

Boli významným, pozitívnym medzníkom v histórii našej obce a živote našich spoluobčanov.

Zároveň nesmieme zabudnúť i na ich nasledovníkov, kňazov, ktorí v našej farnosti pôsobili a zanechali veľké diela či pri oprave fary, kostola a zvlášť pri šírení Božieho slova a viery, ktoré prežívame v chráme a vidíme, že Abrahámčania zostávajú verní Pánu Bohu a vieru si zachovávajú.

Nech našim kňazom to Pán Boh nikdy nezabudne a raz ich odmení večnou slávou.

Miestny odbor Matice slovenskej Abrahám