Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 5 decembra, 2017

Významné výročia a jubileá obce Abrahám v roku 2011

 • výročie prvej písomnej zmienky o obci Abrahám
 • výročie vypálenia Abrahámu tatárskymi hordami
 • výročie zhotovenia súsošia Sedembolestnej Panny Márie
 • výročie – začatie pochovávania na miestnom cintoríne
 • výročie vypuknutia cholery v Abraháme
 • výročie inštalácie druhého zvonu na vežu kostola
 • výročie zakúpenia nového organu do kostola
 • výročie úmrtia správcu fary Msgr. Dr. Michala Tareka

Ostatné zaujímavosti:

 • obec zriadila vo dvore múzea detské ihrisko pre najmladších spoluobčanov
 • v budove múzea bol sprevádzkovaný klub mladých a sociálne zariadenie
 • v kultúrnom dome ženy a dievčatá pod vedením Niny Áčovej cvičili ZUMBU