Matica slovenská Abrahám
Výstava inštalovaná MO MS  počas hodových dní

Napísal: admin | 9 októbra, 2019

Výstava inštalovaná MO MS počas hodových dní

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme počas hodových dní v našej obci inštaluje rôzne výstavy v klube Matice slovenskej. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď bola v týchto priestoroch nainštalovaná výstava fotografií pod názvom „Abrahám včera a dnes“ a „Významné  výročia našej obce v roku 2019“.

Návštevníci si na 29 paneloch mohli pripomenúť ako vyzerala naša obec v minulosti a dnes. Účastníkov zaujal hlavne abrahámsky kaštiel, základná škola, farska budova, kultúrny dom, kostol, sochy našej obce ako vyzerali v minulosti a v akom stave ich máme teraz.

Nezabudli sme ani na našich športovcov, rekonštrukciu šatní v športovom areáli, výstavbu prístrešku a fotografie z našej krásnej  prírody, ktorým sme  venovali  časť výstavy..

Z významných výročí sme sa zamerali na  príchod Mons. Michala Tareka pred 90-timi rokmi do našej obce, nakoľko sa významne pričinil o rozvoj Abrahámu počas pôsobenia v našej farnosti  ako napr.  výstavba novej školy, výstavba kultúrneho domu, rozšírenie kostola o bočné lode, 100. výročie vzniku ochotníckeho divadla v Abraháme, 55. výročie vzniku Folklórneho súboru, ktorý nesie  názov Jatelinka, 20. výročie vysvätenia obecných symbolov, 15. výročie vydávania Abrahámskych novín, 15. výročie vydania monografie o našej obci, 15. výročie otvorenia abrahámskeho múzea. Všetky  významné udalosti v našej obci máme zdokumentované a sú založené v albumoch, ktoré sú uložené v obecnom múzeu.

Pripomenuli sme  návštevníkom akcie, ktoré sa v priebehu roka konajú v našej obci ako sú súťaž vo varení gulášu „abrahámsky kotlík“, abrahámske kultúrne dni, fašiangové slávnosti,  výstavky a ochutnávky jedál starých materí, rybárske preteky žiakov na Hliníku  alebo, ktoré sa v minulosti uskutočňovali ako napr. Dožinky a prvomájové oslavy.

Časť výstavy patrila cirkevnému životu v našej obci, na fotografiách sme zdokumentovali pobožnosti pri soche Sedembolestnej Panny Márie, rekonštrukciu strechy a veže kostola, rekonštrukciu farskej budovy a maľovku kostola.

Výstava fotografií sa stretla so záujmom našich občanov a hodových hostí, nakoľko si ju prezrelo vyše 250 návštevníkov. Záujem o výstavu prejavilo aj riaditeľstvo Základnej školy Michala Tareka v Abraháme, keď počas hodového pondelka výstavu navštívili všetky ročníky žiakov ZŠ.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám