Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 15 decembra, 2017

Výstava betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva…

Nezabudnuteľný víkend v dňoch 9. a 10. decembra 2017 pripravili členovia výboru Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme obyvateľom obce, nakoľko nainštalovali v klube Matice slovenskej výstavu betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva.

Už z ulice, ako mnohí účastníci vraveli bola cítiť vôňa  vianočného punču, vareného vínka a vianočného pečiva.  Vonku bola poriadna zima a horúci nápoj padol veľmi dobre.

Počas jedného týždňa sa členom výboru Matice slovenskej podarilo získať 52 rôznych druhov betlehemov, od najmenšieho v orechovej škrupinke až po ten  najväčší, ktorý potreboval samostatný stôl. A veru bolo čo obdivovať. Obyvatelia obce majú vo svojich domácnostiach naozaj skvostné betlehemy, ktoré veľmi ochotne prepožičali na výstavu. Patrí im za to veľká vďaka,  menovite rodinám:

Kataríny Siskovej,  Pavla Ležoviča,   Stanislava Ležoviča,  Ladislava Bučeka, Martina Masaroviča,  Jozefa Ivančíka,  Márie BIlčíkovej,   MUDr. Daniely Harušincovej, Anny Klementovej,  Magdalény Bilčíkovej,  Bohumila Čambála,  Mariana Vrbovského,  Petra Kollára,  Stanislava Minaroviča,  Stanislava Hornáčeka  a jednotlivcom  Márii Šipkovej,  Ružene Královičovej,  Jozefovi Harušincovi a Márii Šuranovej z Pavlíc.

Stromček zo 106 kusov  šišiek na výstavu zapožičala Janka Královičová. ktorá ho aj sama vyhotovila.

Vianočné pečivo  napiekli Margita Bučeková, Milada Ivančíková, Daniela Ležovičová, Anna Klementová a Terézia Vrbovská.  Medovníčky Daniely Ležovičovej  a  linecké koláčiky upútali pohľady prítomných  svojou prekrásnou výzdobou. Svojim pekným vzhľadom a chuťou  lákali účastníkov aj  ostatné cukrárske výrobky,  rôzne pusinky, rožteky, kolečká, štrúdla, laskonky, linecké, medovníčky, na ktorých si všetci návštevníci výstavy pochutnávali.

Súčasťou výstavy bol aj prestretý štedrovečerný stôl, na ktorom nechýbali ako bolo v minulosti zvykom bôb, orechy, sušené slivky, oblátky, med, jablká, čaj a prekrásne vianočné pozdravy rôznych druhov inštalované na paneloch.

O prípravu vianočného punču a vareného vínka pre účastníkov výstavy sa postaral  Jozef Ivančík.

Výstavy betlehemov, vianočných symbolov a vianočného pečiva sa zúčastnilo  takmer 250   v kronike zapísaných občanov. Nechýbali ani deti z materskej škôlky  a žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme, ktorí si prišli pozrieť výstavu v sprievode pedagogických pracovníkov v pondelok 11. decembra.

Svojou návštevou nás poctili  d.p.  Vladimír KIš, správca farnosti,  občania obce Pavlíc, členovia výboru MO MS v Sládkovičove a ďalší účastníci, ktorí boli v tom čase v našej obci na návšteve u svojich príbuzných. Všetkým, ktorí prijali pozvanie Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme patrí naše poďakovanie.

Osobitné poďakovanie patrí členom výboru, ktorí túto výstavu zrealizovali a venovali jej množstvo času. Je to inšpiráciou aj pre ďalší rok, aby  sme takto povzbudení návštevnosťou pripravili pre občanov ďalšiu  akciu. Výstavu zároveň  zdokumentoval náš matičný fotograf Marian Vrbovský.

Výstava betlehemov, vianočných symbolov  a vianočného pečiva  sa uskutočnila v našej obci po prvý krát a nechýbala na nej ani  TV Vega, ktorá ju spolu s vianočnými trhmi, ktoré sa konali v kultúrnom dome spracovala do reportáže.  Je to pekná pamiatka na prekrásnu akciu, ktorú matičiari  pripravili obyvateľom našej obce v predvianočnom období.

 

Anna Klementová,  Miestny odbor Matice slovenskej Abrahám

Foto,  Marian Vrbovský