Matica slovenská Abrahám
Vatra zvrchovanosti horela v Galante

Napísal: admin | 17 júla, 2021

Vatra zvrchovanosti horela v Galante

Miestny odbor Matice slovenskej v Galante v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Galante už tradične organizuje Vatru zvrchovanosti. Nebolo tomu inak ani 16.7.2021, kedy v predvečer 29. výročia prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR sa akcia uskutočnila v átriu Domu Matice slovenskej v Galante. Pozvanie prijali aj matičiari MO MS v Abraháme a v celkovom počte 16 sa tejto akcie zúčastnili. Po štátnej hymne, ktorú sme si spoločne     s JUDr. Štefanom Martinkovičom zaspievali privítal účastníkov Ing. Ľubomír Kmeť, predseda MO MS v Galante.

Účastníkov privítal aj Mgr. Peter Schvantner, poverený riaditeľ Domu MS v Galante a taktiež pozdravil  Mgr. Marek  Hanuska, zástupca MS. Hlavný prejav k podujatiu mal JUDr. Štefan Martinkovič, predseda dozorného výboru MS.

V kultúrnom programe vystúpila  skupina“ Detské ľudové tance“ založená MO MS v Galante, účinkovali deti materskej školy s pásmom „ženilo sa motovidlo“…

Po vystúpení detí nasledovala prehliadka speváckych súborov SZ Nádej Košúty a Senior klub Galanta, SZ Pustokerčanka Pusté Sady, Krojovanka Zemianske Sady a SZ Šúrovčanka Šúrovce.

Účastníci podujatia si vypočuli v ich podaní krásne a nezabudnuteľné slovenské piesne. Aj vďaka takýmto súborom je naša slovenská pieseň stále živá, musíme robiť všetko pre to, aby sa zachovala pre ďalšie generácie.

Veď ako sa v jednej slovenskej piesni spieva „mamky, slovenské mamičky, učte deti naše pesničky…

Za spevu matičnej hymny  „Kto za pravdu horí“… bola zapálená JUDr. Štefanom Martinkovičom, Ing. Ľubomírom Kmeťom a Ing. Pavlom Lehotským Vatra zvrchovanosti.

Nechýbali ani spoločné rozhovory s matičiarmi z jednotlivých miestnych odborov, ktorí sa akcie zúčastnili. Kým pomaly vatra dohárala sme sa medzi poslednými účastníkmi zberali domov. Spokojní a šťastní, že sme sa po dlhšom čase znovu stretli s našimi matičnými priateľmi. Ďakujeme za príjemne strávené popoludnie v átriu Domu MS v Galante hlavne organizátorom akcie MO MS Galanta a Domu MS Galanta.

Anna Klementová, predsedníčka  MO MS Abrahám