Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 15 decembra, 2017

Vatra Ústavy

 

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme spolu s  obcou Abrahám každoročne organizuje  akciu pod názvom „Vatra Ústavy“. Nebolo tomu  inak ani v tomto roku, v roku 25. výročia prijatia Ústavy SR, keď členovia výboru MO MS organizačne túto akciu pripravili a zabezpečovali. Veľkú radosť mali organizátori hlavne z množstva návštevníkov, ktorí na  akciu prišli. Nechýbali žiadne vekové kategórie našich  spoluobčanov. Od tých najmenších  až po tých najskôr narodených. Pozvanie prijali i matičiari z MO MS Cífer, Veľké Úľany a Galanta.

V priestoroch športového areálu bola pripravená na zapálenie vatra, ktorú postavili členovia výboru MO MS. V kultúrnom programe vystúpil spevácky súbor Úľančanka z Pustých Úľan. Súbor na harmonike doprevádzal pán Ján Filip. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Ing. Igor Németh, pozdravný list predsedu Trnavského samosprávneho kraja Ing. Tibora Mikuša prečítal Mgr. Štefan Murárik, riaditeľ sekcie verejnej správy Trnavského samosprávneho kraja. Vatru Ústavy slávnostne za spevu speváckeho súboru Úľančanka zapálili starosta obce Ing. Igor Németh, Mgr.Štefan Murárik,  predseda MO MS Bohumil Čambál,  PaedDr. Slávka Kramárová, predsedkyňa OR SNS v Galante a predsedkyňa OR MS v Galante.

Po zapálení vatry akcia pokračovala veselicou. Do tanca a na počúvanie hral a spieval DJ Igor Baďurík až do neskorých nočných hodín. O občerstvenie sa postarali členovia výboru MO MS. Nechýbala kvalitná klobása, špekačky, kvalitné abrahámske víno, nealko a  sladkosti pre najmenších.

Touto krásnou akciou sme zároveň ukončili aj letné akcie poriadané v priestoroch športového areálu, ktorých bolo aj v tomto roku veľa a zároveň dali bodku  za letom, nakoľko začína školský rok a hlavne školákom pribudne množstvo povinností.

MO MS v tomto roku  pripravuje  spoločný výlet   členov MO MS a žiakov ZŠ Michala Tareka v Abraháme, výstavu významných osobností ktoré pôsobili v  našej obci – počas hodových dní, vydanie brožúry pri príležitosti 150. výročia narodenia pátra Andreja Čambála, výstavu betlehemov v predvianočnom období  v klube MO MS a členovia sa môžu tešiť na tradičné Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční v priestoroch kultúrneho domu.

Anna Klementová, MO Matice slovenskej Abrahám