Matica slovenská Abrahám
Vatra Ústavy v Abraháme…

Napísal: admin | 5 septembra, 2022

Vatra Ústavy v Abraháme…

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme za finančnej podpory Obce
Abrahám zorganizoval dňa 31. augusta 2022 v predvečer sviatku Dňa Ústavy SR
v priestoroch športového areálu podujatie „ Vatra Ústavy SR „.
Podujatie otvorila po 19,00 hod. predsedníčka MO MS Anna Klementová,
ktorá privítala hostí a ostatných účastníkov podujatia.
Medzi hosťami bol aj kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Ing. Martin Červenka, t. č. starosta obce Ratkovce, členovia družobného
MO Matice slovenskej Veľké Úľany s predsedom Michalom Garajom, čestný
člen MO MS v Abraháme Mgr. Štefan Murárik s manželkou, bývalý starosta
obce Voderady Ing. Marek Turanský, starosta obce Ing. Igor Németh a poslanci
OZ v Abraháme.
Pred zapálením vatry sa prihovoril účastníkom starosta obce Ing. Igor
Németh a po ňom Ing. Martin Červenka. Na živo sme spoločne zaspievali
hymnu Slovenskej republiky a obidvaja rečníci spoločne zapálili Vatru Ústavy za
účasti veľkého množstva obyvateľov našej obce a ďalších návštevníkov.
Program pokračoval losovaním tomboly, nakoľko do každej domácnosti bola
doručená pozvánka, ktorá bola po napísaní č.d. na zadnej strane a vhodení do
osudia zlosovateľná. Ceny do tejto tomboly venoval MO MS, Obec Abrahám
a POD Abrahám. Určite sme našim obyvateľom urobili radosť, čo bolo aj jej
účelom.
Potom už pokračovala zábava pri hudbe, ktorú zabezpečil DJ Igor Baďurík.
Do polnoci sa účastníci mohli zabávať, občerstviť varenou klobásou,
špekáčikom, kvalitným družstevným vínom, rôznymi nealkoholickými nápojmi,
slaným pečivom, ktoré v bufetoch predávali naše matičiarky.
Čo dodať na záver: „ Veľmi dobrá akcia, pod ktorú sa podpísalo výborné
počasie, množstvo účastníkov, výborná nálada a spokojnosť organizátorov“.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám