Matica slovenská Abrahám
Správa o hospodárení MO MS za rok 2020

Napísal: admin | 7 júla, 2021

Správa o hospodárení MO MS za rok 2020

 

Zostatok v pokladni k 31.12.2019                                                               702,76  

Príjmy v roku 2020:

Dotácia od obce Abrahám                                                                                        300,00

Príjem z členských príspevkov                                                                                204,00

Sponzorské                                                                                                                  101,00

Vratka fin.prostr.za Kantilénu                                                                                  72,00

Vratka za divadelné predstavenie                                                                            60,00

Príjmy                                                                                                                   737,00

Príjmy+ zostatok z m.r.                                                                              1 439,76 Eur

==========================================================================

Výdavky v roku 2020:

Cestovné na kultúrne akcie, D MS koncert                                                                 33,40

Valné zhromaždenie,kvety jubilantom                                                                         32,14

20.rokov MO MS  občerstvenie + večera – VZ                                                          748,09

Varenie  gulášu pre matičiarov                                                                                      18,82

Zakúpenie venca k pomníku Ľudovíta Štúra a Jána Palárika                                  16,04

Prednes poézie a prózy „Čaro slova“ -sladkosti                                                            9,54

Príspevok na divadelné predstavenie                                                                             60,00

Príspevok na Kantilénu                                                                                                      54,00

Občerstvenie na brigádu v miestnom lese                                                                       27,73

Internetová stránka matice –ročný poplatok                                                                 37,70

Autobus na výlet matičiarov Modra,Červený Kameň a Majcichov                          168,00

Vstupné do múzea Ľ.Štúra                                                                                                 15,40

20.rokov MO Matice slovenskej –výstava hodová                                                        24,06

/polystyrén, špendlíky, krep. papier/

Predplatné Národné spektrum na rok 2021                                                                 12,00

Kancelárske potreby                                                                                                          17,24

Dezinfekcia do klubu matice                                                                                              6,59

Žiarovky do klubu matice                                                                                                   5,00

Poplatok za rozbitý pohár OcÚ                                                                                         1,30

Výdavky spolu                                                                                                             1 287,05 Eur

———————————————————————————————————–         

Zostatok

k 31.12.2020                                                                                                                    152,71 Eur

————————————————————————————————————-