Matica slovenská Abrahám
Spoznávanie  krás  Trnavského kraja.

Napísal: admin | 18 júna, 2018

Spoznávanie krás Trnavského kraja.

Aj takto by sa dal nazvať výlet, ktorý 16. júna 2018 zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme  pre žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme a matičiarov.

Predpoveď počasia nám už od rána naznačovala, že bude pekný slnečný deň.  V ranných hodinách  /členovia výboru zabezpečovali ešte posledné prípravy a záujemci o výlet sa mohli vydať na cestu.

Našou prvou zastávkou boli Vlčkovce. V minulom roku tu obec  otvorila zrekonštruovaný „Vidiecky dom“. Boli sme veľmi prekvapený koľko rôzneho písomného materiálu, výšiviek, krojov, keramiky, rôzneho  „historického nábytku“, poľnohospodárskeho náradia, kuchynského zariadenia sa podarilo obci Vlčkovce zhromaždiť na tomto mieste. Z takmer rozpadávajúceho  domu sa  zachoval kus farkašínsko – vlčkovskej histórie, ako spomienka  pre všetkých Vlčkovčanov, ale najmä pre mladšie generácie.  Sprievodcu Vidieckym domom nám robil starosta obce Ing. Ivan Dobrovodský, ktorému patrí naše ĎAKUJEME.

Ďalšou zastávkou bol  „ Pamätný dom Juraja Fándlyho“  v Naháči. Tu nás hneď po príchode privítal starosta obce  Vladimír Kašša, ktorý nám robil sprievodcu po pamätnom dome aj s odborným výkladom o živote a diele Juraja Fándlyho.

V prednej časti domu sú dokumenty o živote a diele Juraja Fándlyho, spisovateľa, národného buditeľa, príslušníka skupiny Bernolákovcov a katolíckeho kňaza,  prezentované ako fotokópie jeho diel a statí. Prezentuje sa tu aj dobový interiér v ktorom tvoril.

Druhá časť expozície má národopisný charakter s názvom „Čierna kuchyňa. V ďalších miestnostiach sa prezentujú odievanie a zamestnanie roľníckeho a remeselníckeho obyvateľstva. Vo dvore základnej školy sme si mohli pozrieť nekvitnúcu Fándlyho jabloň.

Starostovi obce Naháč patrí taktiež naše ĎAKUJEME.

Čas veľmi rýchlo ubiehal a náš čakala Katarínka. Autobus nás vyviezol až na parkovisko, odkiaľ sme museli  šliapať po vlastných. Príjemnou lesnou cestičkou sme sa asi za 15 min. dostali k zrúcanine  kláštora. Kláštor bol  založený v roku 1618 na mieste, kde sa podľa legendy zjavovala svätá Katarína mladému grófovi a pustovníkovi Jánovi Apponyimu. Katarínka bola miestom rušného života mníchov a cieľom mnohých pútí pospolitého ľudu.

V júli 1786 bol kláštor dekrétom cisára Jozefa II. zrušený. Mnísi museli toto miesto opustiť, inventár bol  porozdávaný do okolitých kláštorov a obcí a kláštor začal pustnúť a meniť sa v ruiny.

V súčasnosti sa o záchranu pozostatkov kláštora a kostola stará občianske združenie Katarínka v spolupráci so Združením kresťanských spoločenstiev mládeže.

Okolie kláštora a kostola je udržiavané a množstvo návštevníkov  tu pri opekanisku trávi  veľa voľného času. Takýto piknik sme si urobili aj my, nakoľko  členky výboru v skorých ranných hodinách upiekli špekáčiky  a tieto sme vo varných kanviciach spolu s kávou, množstvom rôzneho sladkého a slaného pečiva priniesli na Katarínku. Nechýbali ani deky, karimatky a „malé hodovanie“  sa mohlo začať.

Všetkým deťom sa pobyt na Katarínke páčil a tak sme urobili aj rýchlu  zmenu.  Namiesto návštevy  Západoslovenského  múzea v Trnave, sme si predĺžili pobyt na Katarínke. Tí odvážnejší vyšli aj po železných  schodoch na vežu, odkiaľ bol prekrásny výhľad na okolie.

Poďakovanie patrí  aj  riaditeľke Základnej školy Michala Tareka Mgr. Vierke Lehotskej  a zástupkyni Mgr. Ľubke Šimonovej za pedagogický dohľad  a žiakom za disciplínu a slušné správanie počas celého zájazdu.

Už sa teším na množstvo krásnych záberov, ktoré počas celého dňa nafotil náš matičný fotograf Marian Vrbovský.  Všetky  tieto  zábery obohatia  fotogalériu  na našej  matičnej stránke www.maticaslovenskaabraham.sk.

Ani sme sa nenazdali a bol čas, kedy sa treba vrátiť domov. Veď našich najmenších výletníkov tu očakávali  v stanovenú hodinu ich rodičia, alebo  príbuzní, aby ich  odprevadili do svojich domovov.

Sme radi, že sa nám  podarilo vidieť  miesta v neďalekom okolí, ktoré boli pre mnohých  účastníkov zájazdu   veľkou neznámou. Zase sme bohatší o množstvo pekných zážitkov, spoločne strávených chvíľ  našich  najmladších a skôr narodených  spoluobčanov v prekrásnej prírode Trnavského kraja.

Anna Klementová, predsedníčka MO Matice slovenskej Abrahám