Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 11 decembra, 2017

Spomienka na významné osobnosti

Spomienka na významné osobnosti…

Počas Abrahámskych hodov si naša obec pripomenula 150. výročie narodenia nášho rodáka, kňaza Spoločnosti Ježišovej Andreja Čambála. V Rímskokatolíckom kostole v Abraháme bola  slávnostná sv. omša a počas kázne d.p. Vladimír Kiš priblížil osobnosť pátra Andreja Čambála, ktorý sa zaslúžil hlavne o zriadenie abrahámskej farnosti, čo sa týkalo  administratívnych  úkonov  požadovaných Ostrihomským arcibiskupstvom pri jej zriadení,  ktorej 110. výročie si zároveň pripomíname.

V dejinách Spoločnosti Ježišovej je charakterizovaný takto:

Od prírody bol obdarený robustnou postavou, oceľovým zdravím a zriedkavo silným hlasom, všetko vlastnosti, ktoré priam predurčujú za misionára. A on ich vedel aj veľkodušne využiť na mravné a náboženské zveľadenie slovenskej pospolitosti.

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme spracoval pri príležitosti 150. výročia narodenia pátra Andreja Čambála a 110. výročia zriadenia farnosti Abrahám brožúru , ktorá bola daná k dispozícii účastníkom  výstavy a taktiež v kostole v Abraháme. Brožúra je zameraná na jeho životopis, zriadenie abrahámskej farnosti, rôzne aktivity a literárnu tvorbu.

Miestny odbor Matice slovenskej  v Abraháme zároveň pripravil počas hodových dní výstavu venovanú kňazovi Andrejovi Čambálovi, pozostávajúcu z rôznych dostupných dokumentov, ako boli napr.“ Pašiové hry“ ,  ktoré sám napísal a hrali sa  v  Trnave už v roku 1913. Do roku 1923 ich nacvičoval  osobne páter Andrej Čambál. Ďalej rôzne fotografie najbližších príbuzných, zápis do rodnej matriky, obraz s podobizňou pátra Andreja Čambála od rodiny Čambálovej, jeho literárna tvorba,  listiny o zriadení farnosti Abrahám a  rôzne iné významné dokumenty.

V roku 1937 nacvičili Pašiové hry aj ochotníci z Abrahámu pod vedením Mons.Dr. Michala Tareka, správcu Abrahámskej farnosti v priestoroch nového kultúrneho domu.

Inštalovaná výstava v klube Matice slovenskej v Abraháme bola venovaná aj ďalším osobnostiam, ktoré sa významne pričinili o vzdelanostný a kultúrny rozvoj  našej obce. Medzi ne patrí  Mons.  Dr.Michal Tarek, správca abrahámskej farnosti v rokoch 1929-1941, kňaz, básnik katolíckej moderny Ferdinand Svetloslav Veigl,  učiteľ a riaditeľ základnej školy v Abraháme Ján Puchart v rokoch 1931- 1970, správca školy Alojz Poppy v rokoch 1929-1941   a učiteľka na základnej škole  Emília Riegelová, ktorá bola zároveň  dlhé roky účtovníčkou v Úverovom a Potravnom družstve a viedla pobočku Štátnej sporitelne v Abraháme.

 

Anna Klementová, Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme