Matica slovenská Abrahám
Spomienka na kňaza Juraja Čermáka pri 15. výročí  jeho úmrtia

Napísal: admin | 16 augusta, 2018

Spomienka na kňaza Juraja Čermáka pri 15. výročí jeho úmrtia

Juraj Čermák sa narodil dňa 3.11.1952 v Uhorskom Hradišti na Morave. Za kňaza bol vysvätený dňa 6.6.1976. Ako kaplán pôsobil v Tvrdošovciach okres Nové Zámky /1976/, Topoľčanoch /1979/ a v Senci /1980/. Jeho prvou farnosťou sa  stala obec Čáry na Záhorí, kde pôsobil až do roku 1992. V tomto roku bol preložený do obce Abrahám. Bol dobráckej povahy s priam otcovským vzťahom k mládeži. Pre jeho skromnú povahu si ho farníci rýchlo obľúbili. Po svojom príchode do Abrahámu založil detský spevácky zbor, ktorý vystupoval pri bohoslužbách. Organizoval v Abrahámskom kostole festivaly duchovnej piesne, na ktorých sa zúčastňovali aj mnohé spevácke zbory zo širokého okolia. Inicioval obnovenie pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie patrónky  Slovenska, ktoré sa tu konajú doteraz. V roku 2001 oslávil v prítomnosti pomocného biskupa Trnavskej arcidiecézy Dominika Tótha a celej farnosti pri slávnostnej sv. omši 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Svoje životné jubileum 50. rokov života oslávil v novembri 2002 už ťažko chorý. Zomrel 14. augusta 2003 v Šintave, kde je aj pochovaný. Abrahámčania si na neho spomínajú ako na dobrého správcu farnosti. Pohrebu sa zúčastnilo množstvo našich spoluobčanov.  Kňaz Juraj odpočívaj v pokoji.

Anna Klementová, MO Matice slovenskej  Abrahám,  Zdroj: monografia obce Abrahám