Matica slovenská Abrahám
Spomienka na Jána Palárika

Napísal: admin | 25 apríla, 2022

Spomienka na Jána Palárika

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme zorganizoval v nedeľu 24.
apríla 2022 „Spomienku na Jána Palárika“ pri príležitosti 200. výročia
narodenia, na ktorú pozval spoluobčanov našej obce.
O 10,30 hod. bola v Rímsko katolíckom kostole v Abraháme omša za Jána
Palárika.
O 15,00 hod. sme položili veniec k pamätnej tabuli Jána Palárika na budove
Obecného múzea. Slávnostný príhovor predniesol člen výboru MS Bohumil
Čambál. Pamätnú tabuľu Jánovi Palárikovi inštaloval na budovu múzea
Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme.
Spomienka pokračovala stretnutím účastníkov v klube matice slovenskej,
kde predsedníčka Anna Klementová všetkých privítala a oboznámila so
životopisom a dielom Jána Palárika.
Zároveň tu MO MS inštaloval výstavku jeho diel a rôznych kníh a publikácií,
ktoré boli vydané za účelom oboznámenia širokej verejnosti s touto
významnou osobnosťou.
Ján Palárik pôsobil v obci Abrahám, ktorá bola filiálkou obce Majcichov,kde
bol správca farnosti v rokoch 1862-1870.

Anna Klementová, MO MS Abrahám