Matica slovenská Abrahám
Príhovor k Novému roku

Napísal: admin | 28 decembra, 2021

Príhovor k Novému roku

Milí matičiari, obyvatelia obce Abrahám

Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovorila v tento slávnostný čas, keď k nám pomaly
prichádza Nový rok 2022.
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok
nových plánov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas
nastávajúceho roka chceli uskutočniť v súkromnom, pracovnom, ale i v matičnom
živote.
Rok,  ktorý sme prežili, zostane už len v našich spomienkach. Každý z nás sa ho
snažil naplniť najlepšie ako vedel. Zostali však spomienky, spomienky príjemné, ale
aj smutné. S veľkým bôľom v srdci spomíname na našich najbližších, priateľov a
matičiarov, ktorí nás v uplynulom roku navždy opustili a už nie sú medzi nami.
Chcela by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a
snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej matičnej činnosti a aj
všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im aj osud našej obce nie je ľahostajný.
V prichádzajúcom Novom roku 2022 Vám v mene svojom a tiež i v mene všetkých
členov výborov Matice slovenskej v Abraháme želám veľa sily a šťastia
v každodennom živote.
Prijmite prosím, aj želanie pevného zdravia, Božieho požehnania, vzájomnej úcty,
pokoja, harmónie a zlepšenie medziľudských vzťahov.
Nech Vám prinášajú šťastie a radosť Vaše deti a nech sa dlho môžete tešiť
z prítomnosti Vašich najbližších a taktiež zo spoločných matičných stretnutí.
Spoločne rozdávajme okolo seba dobrú náladu, pokoru, usilujme sa prekonať zlo
dobrom, znášajme nedorozumenia a ceňme si to, čo má v našich životoch skutočnú
hodnotu.
Na záver Vám želám šťastné vykročenie do Nového roka 2022 a hlavne zdravý
a úspešný každý ďalší deň v tomto roku.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám