Matica slovenská Abrahám
Plán činnosti na rok 2020

Napísal: admin | 21 januára, 2020

Plán činnosti na rok 2020

 

 1. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave
 2. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa v Galante 4.  a  Trenčín -Trnava ruža voňavá, 23.10.2020
 3. V spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka zorganizujeme spomienkovú slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne s kladením vencov pri pomníku padlých pri kostole dňa 10.5.2020.
 4. Zúčastníme sa akcie „Noc literatúry“ poriadanej obecnou knižnicou Abrahám
 5. Zorganizujeme spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme po dohode s vedením ZŠ M.Tareka –  témou bude  Ján Palárik,  v roku 2020 si pripomenieme 150. výročie úmrtia Jána Palárika 
 6. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu organizovanej obcou Abrahám pod názvom „Abrahámsky kotlík“
 7. Zabezpečíme účasť členov na akcii Vatra zvrchovanosti, ktorú organizuje Dom MS a MO MS Galanta  v Átriu Domu MS Galanta
 8. Zorganizujeme pre členov MO MS nenáročný 1-dňový zájazd  
 9. V spolupráci s obcou zorganizujeme pri príležitosti 28. výročia prijatia Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli.
 10. Zabezpečíme podľa možnosti účasť svojich členov na Národných matičných slávnostiach a  Myjavských slávnostiach
 11. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách, na matičnej stránke, na informačnej tabuli pri kostole a online novinách Abrahámčan
 12. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske posedenie členov nášho MO MS spojené s kultúrnym programom.
 13. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s  MO MS v Cíferi, Veľkých Úľanoch, Sládkovičove,  s Domom Matice slovenskej  v Galante, v rámci ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti  nášho MO MS.
 14. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií organizovaných aj inými organizáciami a inštitúciami v obci i mimo nej.
 15. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským úradom, spoločenskými organizáciami, komisiami pri OZ a inštitúciami, ktoré budú mať o spoluprácu záujem.
 16. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného múzea.
 17. Pravidelne budeme aktualizovať a dopĺňať webovú stránku Miestneho odboru Matice slovenskej, maticaslovenskaabraham.sk, kde budeme hlavne  informovať o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej  v našej obci širokú verejnosť.
 18. Pravidelne budeme prispievať do Abrahámskych novín článkami zo života MO MS, do online novín Abrahámčan aktuálnymi článkami a na webovú stránku MS.
 19. V predvianočnom čase nainštalujeme v klube matice výstavu s vianočnou   tématikou – betlehemy z našej obce

 

V Abraháme dňa 18,januára 2020