Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 8 decembra, 2017

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2017

V roku 2017 si pripomíname, či už z pohľadu celoslovenského alebo našej obce celý rad významných výročí a jubileí.

Matica slovenská vyhlásila rok 2017 za rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského pri príležitosti 200. výročia ich narodenia.

Jozef Miloslav Hurban je spoluzakladateľom Matice slovenskej, prvým predsedom Slovenskej národnej rady v roku 1848, spisovateľ, redaktor viacerých časopisov, literárny historik.

Andrej Radlinský je spoluzakladateľom Matice slovenskej, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, katolícky kňaz, redaktor časopisu Cyril a Metod, Katolíckych novín, jazykovedec, pedagóg, národný, kultúrny a literárny dejateľ.

Matičiari si pripomenú aj 220. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej Banskobystrického biskupa Štefana Moyzesa, národovca, pedagóga, verejného činiteľa a kultúrneho pracovníka.

Pre obec Abrahám je najvýznamnejšou udalosťou 150. Výročie narodenia nášho rodáka, kňaza Spoločnosti Ježišovej Andreja Čambála, zakladateľa Abrahámskej fary, rektora Jezuitského kolegia v Trnave, profesora náboženstva, misionára, kazateľa, spisovateľa, autora Pašiových hier rozšírených v tom období po celom Uhorsku.

V náväznosti na tieto významné výročia si Miestny odbor Matice slovenskej   v Abraháme vytyčuje tentoPlán činnosti na rok 2017.

 1. MO MS zabezpečí účasť vystavovateľov aj zo svojich radov na XVI. ročníku tradičnej Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, ktorá sa uskutoční 1. apríla v Pavliciach
 2. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave
 3. V spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka zorganizujeme spomienkovú slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne
 4. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa v Galante dňa 21. apríla
 5. Zorganizujeme spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme na návštevu Bratislavského hradu a Národných slávností na Devíne dňa 22. apríla
 6. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu organizovanej obcou pod názvom „Abrahámsky kotlík“
 7. MO MS zabezpečí zo svojich radov účasť na spoločnom zájazde s obcami Majcichov, Hoste, Opoj, organizovaného Združením obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ na podujatí „Rezbársky deň“ v Štiavnických baniach. Kladenie vencov k pomníku Jána Palárika Hronské Kľačany, Starý Tekov a Štiavnické Bane.
 8. Zorganizuje pre členov MO MS nenáročný zájazd po historických miestach a pamätihodnostiach v neďalekom okolí.
 9. V spolupráci s obcou a Dobrovoľným hasičským zborom zorganizuje pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli.
 10. Zabezpečí účasť svojich členov na Národných matičných slávnostiach, ktoré sa uskutočnia v dňoch 7.-10. septembra v Trnave.
 11. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej dňa 15. septembra.
 12. Zorganizujeme počas hodových slávností výstavu o živote a diele významných osobností narodených alebo pôsobiach v Abraháme, písomných a fotografických materiálov z významných udalostí súvisiacich s obcou.
 13. V spolupráci s obcou a Farským úradom zorganizujeme spomienkové podujatie pri príležitosti 150. výročia narodenia kňaza, Abrahámskeho rodáka, zakladateľa Abrahámskej fary Andreja Čambála. Zároveň spracujú a vydajú informačný Bulletin o jeho živote a diele vo vzťahu k obci a zorganizujú výstavu písomných a fotografických materiálov s ním súvisiacich.
 14. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách, súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách a organizovaním spomienkových podujatí a cestou informačnej tabule.
 15. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske posedenie členov nášho MO MS spojené s kultúrnym programom.
 16. V predvianočnom období zorganizujeme výstavu betlehémov a vianočných symbolov, vianočných pozdravov, vianočného pečiva, vianočného prestierania a všetkého, čo súviselo v obci s vianočným obdobím.
 17. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s družobnými MO MS v Cíferi, Veľkých Úľanoch, Kátlovciach, s Domom Matice slovenskej v Galante, v rámci ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti aj nášho MO MS.
 18. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií organizovaných inými organizáciami a inštitúciami.
 19. MO MS bude naďalej pokračovať v spolupráci zo Základnou školou Michala Tareka zameranú najmä na organizovanie spoločenských podujatí s cieľom približovania histórie slovenkého národa, histórie obce a zvyšovania národného povedomia žiakov.
 20. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským úradom, spoločenskými organizáciami a inštitúciami, ktoré budú mať o spoluprácu záujem.
 21. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného múzea.

V Abraháme dňa 25. marca 2017