Matica slovenská Abrahám
Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2018

Napísal: admin | 25 februára, 2018

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2018

 1. MO MS zabezpečí účasť vystavovateľov aj zo svojich radov na XVII. ročníku tradičnej Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí, ktorá sa uskutoční v obci Abrahám. Akciu organizačne zabezpečuje obec Abrahám.
 2. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave
 3. V spolupráci s obcou, farským úradom, ZŠ Michala Tareka, FS Jatelinka zorganizujeme spomienkovú slávnosť za padlých Abrahámskych vojakov v 1. a 2. svetovej vojne
 4. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna – spomienkového večera na známeho speváka populárnych piesní Karola Duchoňa v Galante a Trenčín -Trnava ruža voňavá, ktorá sa v t.r. uskutoční v MsKs  v Galante
 5. Zorganizujeme spoločný poznávací zájazd so žiakmi Základnej školy Michala Tareka v Abraháme po dohode s vedením ZŠ M.Tareka
 6. MO MS sa so súťažných družstvom zúčastní súťaže vo varení gulášu organizovanej obcou Abrahám pod názvom „Abrahámsky kotlík“
 7. MO MS zabezpečí účasť zo svojich radov v prípade, že obec Abrahám bude  túto organizovať spolu s obcami  Majcichov, Hoste, Opoj,  Združením obcí „Životnými cestami Jána Palárika“ na podujatí „Rezbársky deň“ v Štiavnických baniach, s kladením  vencov k pomníku Jána Palárika Hronské Kľačany, Starý Tekov a Štiavnické Bane.
 8. Zorganizujeme pre členov MO MS nenáročný zájazd po historických miestach a pamätihodnostiach v neďalekom okolí.
 9. V spolupráci s obcou zorganizujeme pri príležitosti 26. výročia prijatia Ústavy SR spomienkovú slávnosť pod názvom Vatra Ústavy v športovom areáli.
 10. Zabezpečíme účasť svojich členov na Národných matičných slávnostiach
 11. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej dňa 15. septembra.
 12. Zorganizujeme počas hodových slávností výstavu ovocia a zeleniny, prípadne vína /ak sa prihlásia aj vinári v našej obci/
 13. MO MS bude naďalej pokračovať v informovaní občanov a verejnosti o významných výročiach a jubileách, súvisiacich s históriou slovenského národa a históriou našej obce cestou článkov v Abrahámskych novinách a organizovaním spomienkových podujatí a cestou informačnej tabule pri kostole.
 14. V mesiaci december výbory MO MS zorganizujú už tradičné Mikulášske posedenie členov nášho MO MS spojené s kultúrnym programom.
 15. MO MS bude i naďalej prehlbovať spoluprácu s družobnými MO MS v Cíferi, Veľkých Úľanoch, Kátlovciach, Sládkovičove, s Domom Matice slovenskej  v Galante, v rámci ktorej bude hľadať možnosti ďalšieho skvalitňovania činnosti aj nášho MO MS.
 16. Podľa záujmu členov MO MS budeme naďalej organizovať návštevy kultúrnych, spoločenských, divadelných podujatí, koncertov, výstav, prednášok a ďalších akcií organizovaných inými organizáciami a inštitúciami v obci i mimo nej
 17. MO MS bude naďalej pokračovať v spolupráci zo Základnou školou Michala Tareka zameranú najmä na organizovanie spoločenských podujatí s cieľom približovania histórie slovenského národa, histórie obce a zvyšovania národného povedomia žiakov.
 18. MO MS bude naďalej vyvíjať úsilie o spoluprácu s vedením obce, Farským úradom, spoločenskými organizáciami, komisiami pri OZ a inštitúciami, ktoré budú mať o spoluprácu  záujem.
 19. Členovia MO MS budú aj naďalej vyvíjať úsilie pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou obce a životom jej obyvateľov do obecného múzea.
 20. Pravidelne budeme aktualizovať a dopĺňať webovú stránku Miestneho odboru Matice slovenskej, maticaslovenskaabraham.sk, kde budeme hlavne  informovať o činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej  v našej obci širokú verejnosť.

 

V Abraháme dňa 24.februára 2018