Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2014

Rok 2014 sa bude niesť v duchu spomienky na významné osobnosti slovenskej histórie, kráľa Svätopluka a Andreja Hlinku. Uplynulo 150. rokov od narodenia Andreja Hlinku, kňaza a bojovníka za záchranu slovenského národa, jeho svojbytnosť a právo žiť v autonómii v Československej republike alebo vo vlastnom samostatnom štáte. Rok 2014 bude rokom ďalších významných výročí osobností slovenského národa a tiež osobností našej obce.
Najvýznamnejšie sú:
165. výročie narodenia básnika a spisovateľa Pavla Országha Hviezdoslava
165. výročie úmrtia Jána Hollého
140. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského a Janka Jesenského
135. výročie úmrtia zakladateľa Matice slovenskej banskobystrického biskupa
Štefana Moyzesa
125. výročie narodenia druhého a tretieho správcu fary Augustína Hujsu a dekana
Michala Tareka
95, výročie úmrtia prvého správcu fary rev. Antona Brázdu a narodenie správcu
fary Andreja Szokolaya
95. výročie založenia ochotníckeho divadla správcom fary Augustínom Hujsom
90. výročie narodenia Ladislava Ťažkého
85. výročie príchodu správcu fary dek. Michala Tareka do Abrahámu
80. výročie rozšírenia kostola a výstavby kultúrneho domu
10. výročie obecného múzea, vydávania Abrahámskych novín, zakúpenia elektro-
nického organu a iné

V náväznosti na tieto významné výročia a jubileá si Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme vytyčuje tento plán činnosti na rok 2014:

 1. V mesiaci január usporiadať XIII. Matičný fašiangový ples pre svojich členov a sympatizantov
 2. Miestny odbor MS zabezpečí z radov svojich členov vystavovateľov tradičných jedál na XII. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorý sa uskutoční v obci Vlčkovce
 3. V spolupráci so Základnou školou Michala Tareka Miestny odbor Matice slovenskej zorganizuje spomienkové podujatie pri príležitosti okrúhlych výročí zaslúžilého správcu fary, ktorého meno nesie aj Základná škola, dekana Dr. Michala Tareka
 4. MO MS v spolupráci s Obecným úradom, Farským úradom, Základnou školou Michala Tareka, DHZ a FS Jatelinka usporiadajú spomienkovú slávnosť na padlých abrahámskych vojakov v I. a II. svetovej vojne 5. Po jednoročnej prestávke MO MS bude organizovať prehliadku a ochutnávku sladkého a slaného pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty“
 5. MO MS postaví družstvo na súťaž vo varení gulášu „Abrahámsky kotlík“, ktorú tradične organizuje kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Abraháme
 6. V priebehu roka 2014 MO MS usporiada výstavu svadobných fotografií občanov obce Abrahám z 20 storočia
 7. MO MS zabezpečí účasť svojich členov na niektorých z nasledovných celonárodných podujatí:
  – národná Cyrilo-metodská púť na Devín
  – národné matičné slávnosti organizované MS pri príležitosti jej založenia v amfiteátri v Martine
  – na slávnosti organizovanou pri príležitosti 150. výročia narodenia bojovníka za práva Slovákov Andreja Hlinku
 8. MO MS v spolupráci s Obecným úradom Abrahám a Dobrovoľným hasičským zborom zorganizujú spomienkovú slávnosť pri príležitosti 22. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky pod názvom „Vatra Ústavy“
 9. Členovia MO MS budú nápomocní pri organizovaní tradičnej pobožnosti pri Súsoší Sedembolestnej Panny Márie, konanej pri príležitosti jej sviatku dňa 15. septembra
 10. Výbory MO MS zorganizujú v mesiaci december tradičné mikulášske posedenie pre svojich členov spojené s kultúrnym programom
 11. MO MS bude naďalej pokračovať v družobnej spolupráci s MO MS Cífer a Veľké Úľany a hľadať ďalšie možnosti jej prehlbovania a rozširovania, nakoľko táto spolupráca je prospešná pre všetky zúčastnené MO MS
 12. Výbory MO MS budú aj naďalej zabezpečovať podľa záujmu účasť svojich členov na kultúrnych a spoločenských podujatiach ako sú divadelné predstavenia, koncerty, výstavy, prednášky a pod. a to i z ponúk iných organizácií a inštitúcií
 13. MO MS bude nápomocný Obecnému múzeu a archívu pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace s históriou a životom obyvateľov našej obce
 14. Príspevkami v Abrahámskych novinách a informáciami na matičnej tabule budú členovia výborov informovať širokú verejnosť o práci a aktivitách matičiarov, oboznamovať ju s históriou obce, významnými výročiami, historickými udalosťami a jubileami významných slovenských osobností a osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a napredovanie našej obce