Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 7 decembra, 2017

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2012

Plán činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme na rok 2012

 

V roku Matice slovenskej, ktorý sa začal 5. februára 2011 a potrvá až do 4. augusta 2013 si Matica slovenská pripomína mnohé významné výročia, spojené s našimi národnými dejinami.

Je to 1 150. výročie príchodu slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie a tiež 150. výročie založenia Matice slovenskej, 20. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky150. výročie založenia prvého slovenského gymnázia v Revúcej, 250. výročie narodenia Antona Bernoláka, prvého kodifikátora spisovnej slovenčiny a 200. výročie od jeho úmrtia.

Pre našu obec je v roku 2012 významnou udalosťou 190. výročie narodenia kňaza, národného buditeľa Jána Palárika, zakladateľa Spolku svätého Vojtecha a tiež 150. výročie jeho príchodu do našej farnosti.

Súbežne s týmito významnými výročiami bude Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme organizovať tieto akcie:

1. Vo fašiangovom období usporiada XI. matičný fašiangový ples, ktorý sa teší každým rokom väčšiemu záujmu účastníkov

2. V spolupráci s Farským úradom v Abraháme zorganizujeme spomienkovú slávnosť pri príležitosti 190. výročia narodenia kňaza, národovca Jána Palárika a 150. výročia jeho príchodu do našej farnosti.

3. Výbory MO MS zorganizujú IV. ročník prehliadky a ochutnávky sladkých a slaných múčnikov „Abrahámske dobroty” aj za účasti vystavovateľov z družobných MO MS Veľké Úľany a Cífer

4. MO MS zabezpečí zo svojich radov vystavovateľov tradičných jedál na XI. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí”, ktorý sa uskutoční v obci Pusté Úľany

5. MO MS v spolupráci s Obecným a Farským úradom v Abraháme zorganizuje spomienkovú slávnosť za padlých abrahámskych vojakov v I. a II. svetovej vojne – pietny akt kladenia vencov k Pomníku padlých v I. a II. svetovej vojne

6. Za spolupráci obecného úradu a Dobrovoľnej hasičskej organizácie zorganizujeme spomienkovú slávnosť z príležitosti výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky pod názvom „Vatra Ústavy”

7. Výbory MO MS zorganizujú tradičné mikulášske posedenie členov MO MS spojené s kultúrnym programom

8. MO MS bude organizovať tematické zájazdy na pamätné a historické miesta slovenského národa, ako napr. Martinské matičné slávnosti, spomienkové slávnosti na jubilujúcich slovenských národných buditeľov Janka Palárika, Antona Bernoláka a iných, organizovaných inými inštitúciami

9. Výbory MO MS zabezpečia návštevy svojich členov na divadelných predstaveniach, folklórnych slávnostiach, koncertoch a tiež podujatiach organizovaných našimi družobnými MO MS v Cíferi a Veľkých Úľanoch

10. Zabezpečíme účasť svojich členov na kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných Domom Matice slovenskej v Galante, napr. Vatru zvrchovanosti, novoročné a vianočné koncerty, Trenčín, Trnava, ruža voňavá, Kantiléna a pod.

11. MO MS zameria úsilie na skvalitnenie spolupráce so Základnou školou Michala Tareka vAbraháme a tiež bude vplývať na zvyšovanie národného povedomia a hrdosti na svoju príslušnosť k slovenskému národu u mladej generácie

12. MO MS bude napomáhať obecnému múzeu a archívu pri rozširovaní zbierok o predmety a písomnosti súvisiace so životom a históriou v našej obci

13. Členovia MO MS budú pri príležitosti sviatku Panny Márie dňa 15. septembra spolu organizovať náboženskú pobožnosť pri súsoší Sedembolestnej Panny Márie, ktorá sa už stala tradíciou

14. Príspevkami v Abrahámskych novinách a informáciami na matičnej propagačnej tabuli bude MO MS informovať širokú verejnosť o práci a aktivitách matičiarov, oboznamovať ju s históriou obce, o významných výročiach, historických udalostiach a jubileách významných osobností