Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 6 decembra, 2017

Plán činnosti a úlohy MO Matice slovenskej v Abraháme na rok 2010

Rok 2010 je rokom, v ktorom si pripomíname výročie 50 rokov od smrti významného slovenského spisovateľa, učiteľa, maliara, redaktora, autora literatúry pre mládež, ale najmä tajomníka a správcu Matice slovenskej a po emigrácii aj zakladateľa zahraničnej Matice slovenskej v roku 1959 v Argentíne – Jozefa Cígera Hronského. K tomuto významnému výročiu vyhlásila Matica slovenská obdobie od 30. 8. 2009 do 13. 7. 2010 za „Rok Jozefa Cígera Hronského“.

Rok 2010 je aj rokom, v ktorom sa uskutoční Valné zhromaždenie Matice slovenskej, na ktorom okrem voľby nových orgánov Matice slovenskej na obdobie Ďalších troch rokov budú schvaľované aj novelizované Stanovy Matice slovenskej.

Rok 2010 je tiež aj rokom 10. výročia založenia nášho Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme.

Vo svetle tohto okrúhleho výročia a významných udalostí účastníci Valného zhromaždenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme prijímame tento Plán činnosti a úlohy na rok 2010:

 1. Stabilizovať členskú základňu MO MS a svoju snahu zamerať na jej rozširovanie najmä z radov mladej a strednej generácie
 2. Zamerať úsilie na opätovné nadviazanie predchádzajúcej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi MO MS a Základnou školou Michala Tareka v Abraháme
 3. Upevňovať u členov MO MS hrdosť na svoju príslušnosť k slovenskému národu a jeho významné osobnosti organizovaním poznávacích zájazdov na pamätné a historické miesta slovenského národa
 4. Organizovať návštevy kultúrnych a spoločenských podujatí ako sú divadlá, koncerty, výstavy, vystúpenia folklórnych súborov, návštevy významných pamätníkov slovenského národa, múzeí a pod.
 5. Zabezpečiť z členskej základne MO MS vystavovateľov jedál na IX. ročník „Prehliadky a ochutnávky jedál starých materí“, ktorá sa uskutoční dňa 17. apríla 2010 v Abraháme
 6. V mesiaci máj zorganizovať pre členov MO MS v Abraháme III. ročník prehliadky a ochutnávky zákuskov, koláčov a slaného pečiva pod názvom „Abrahámske dobroty“ s pozvaním vystavovateľov z družobných MO MS Veľké Úľany a Cífer
 7. Organizovať v spolupráci s ďalšími organizáciami v obci už tradičnú Vatru Ústavy ako spomienku na prijatie Slovenskej ústavy 1. septembra 1992
 8. Napomáhať k rozširovaniu zbierok obecného múzea a archívu historických písomností a fotografií z prostredia obce, ktorý je zriadený pri obecnom múzeu a v budúcnosti bude zdrojom informácií pri štúdiu histórie obce a prípadne spracovávaní ďalšej monografie obce
 9. Zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných Domom Matice slovenskej v Galante a MO MS v okolí ako Vatra zvrchovanosti 16. júla 2010, Kantiléna 23. apríla 2010, výstava „Život bez domova“ o živote Jozefa Cígera Hronského a ďalších
 10. Po schválení projektu podaného MO MS v Abraháme privítať v našej obci 5. júna 2010 delegáciu hostí Matičného svetového festivalu slovenskej mládeže a pripraviť pre nich kultúrno-spoločenský program
 11. Upevňovať vzájomnú spoluprácu s MO MS vo Veľkých Úľanoch a v Cíferi v kultúrnych, spoločenských, športových a ostatných oblastiach matičnej činnosti
 12. Zabezpečovať účasť svojich členov na akciách a podujatiach organizovaných obecným úradom, zúčastňovať sa na skrášľovaní obce v rámci dobrovoľných brigád
 13. Cestou „Abrahámskych novín“ a informácií na matičnej tabuli oboznamovať širokú verejnosť o činnosti MO MS a organizovaných podujatiach
 14. Zabezpečiť účasť svojich členov na pietnom akte kladenia vencov k Pomníku padlých občanov obce v I. a II. svetovej vojne dňa 8. mája 2010-02-23
 15. V mesiaci december zorganizovať pre členov MO MS už tradičné mikulášske posedenie s kultúrnym programom
 16. Zmeny v novelizovaných Stanovách Matice slovenskej schválené Valným zhromaždením Matice slovenskej zapracovať do Stanov MO MS v Abraháme
 17. V mesiaci jún zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 10. výročia založenia Miestneho odboru Matice slovenskej v Abrahámme spojené s vyhodnotením doterajšej činnosti a výsledku práce MO MS s kultúrnym programom a ocenením najaktívnejších členov