Matica slovenská Abrahám
Opäť je tu čas Vianoc..

Napísal: admin | 13 decembra, 2018

Opäť je tu čas Vianoc..

Prežívame jedno z najkrajších období roka a tým je  tento  predvianočný čas. Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme hneď po Mikulášskom posedení matičiarov sa podieľal na ďalšej peknej akcii, ktorú spoločne organizoval v nedeľu 2.decembra  s komisiou pre voľno časové aktivity pre deti a mládež pri Obecnom zastupiteľstve v Abraháme a Občianskym združením  Obec bez hraníc. Materiál na výrobu ozdôb zabezpečila komisia pri OZ a Občianske združenie. O občerstvenie sa postarali členovia MO Matice slovenskej a OZ Obec bez hraníc.

Abrahámske deti spolu so 6 deťmi z Detského domova v Seredi vyhotovili množstvo rôznych ozdôb, ktorými vyzdobili stromček pred klubom Matice slovenskej. V podvečerných hodinách sme  spoločne stromček rozsvietili.

V priateľskej atmosfére,  za zvukov vianočných piesní si deti pochutnali na vianočnej kapustnici, chutných domácich koláčikoch a buchtách. Nechýbal ani výborný ovocný čajík a množstvo rôznych sladkých a slaných dobrôt.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom vyčarili úsmev na tváričkách našich najmenších spoluobčanov a detí z domova.

Zachovajme si takého stretnutia aj pre budúcnosť, vyhotovené fotografie nám ich budú  všetkým pripomínať.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám