Matica slovenská Abrahám
Nesiem Vám novinu počúvajte…

Napísal: admin | 13 decembra, 2018

Nesiem Vám novinu počúvajte…

 

Aj tieto slová vianočnej piesne zneli v priestoroch klubu Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme, kde bola inštalovaná výstava s vianočnou tématikou.  Už pri vchode bolo cítiť vôňu vianočného punču a  vianočného pečiva. Tieto dobroty pošteklili naše zmysly, ale naše srdiečka sa tešili z množstva krásnych vianočných výšiviek našich spoluobčanov,  ale aj tých s ktorými sme sa pred viacerými rokmi rozlúčili, a ich vynaložené úsilie zostalo  na pamiatku pozostalým.

Nechýbalo množstvo  adventných vencov, rôznych vianočných ozdôb, sviečok, výrobky z papiera, zo stúh, mandlí. Obdivovali sme šikovnosť našich mladších i starších mamičiek i babičiek, ktoré na výstavu doniesli svoje vlastné výrobky. Naše príbytky  počas vianočných sviatkov zdobí množstvo betlehemov,  rôznych svietnikov,  chalúpok z medovníka,  Jezuliatok,  vianočných ozdôb a anjelov od najmenších, až po  najväčších.

Precízne  zdobené medovníčky Daniely Ležovičovej a Ing. Ľubice Krupovej, ktorá zároveň vystavovala svoje vlastné výrobky  zaujali všetkých prítomných.

Naše matičiarky napiekli veľké množstvo vianočného pečiva, takže okrem vystavovaného zostalo aj na  ochutnávku. Každý účastník výstavy mal možnosť ochutnať a zároveň pokiaľ nebol šofér, aj zohriať sa vianočným punčom.

Naši matičiari sa v tomto období venujú aj pečeniu  vianočných trubičiek,  sladkých aj slaných oblátok. Na  výstave sme mali možnosť viac druhov  vidieť a zároveň si na nich aj pochutiť. Trubičky a oblátky sú aj v dnešnej dobe na vianočných stoloch.

Nechýbalo ani prestieranie počas vianočných sviatkov a výstava množstva podušiek s vianočným motívom.

Jeden stôl bol prestretý v modernom, novodobom štýle a druhý v tradičnom  starodávnom, keď na stole nechýbal mrváň, jablká, bôb, orechy a makové pupáky.

V kronike Miestneho odboru Matice slovenskej bolo zaznamenaných množstvo ďakovných zápisov. Účastníci výstavy boli nadšení z množstva predmetov, ktoré sa matičiarom podarilo od našich občanov pozbierať. Výstavu si  so záujmom prezrel aj starosta obce Ing. Igor Németh a správca farnosti Mgr. Vladimír Kiš.

Výstavka s vianočnou tématikou bola obohatená aj prácami žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme. Žiaci vystavovali svoje práce, ktoré pod vedením pedagogických pracovníkov a rodičov  vyhotovili  na tvorivých dielňach.

Tešíme sa z množstva návštevníkov ktorí prišli do priestorov klubu Matice slovenskej a zároveň si spríjemnili sobotňajšie popoludnie v predvianočnej atmosfére. Je to povzbudením pre našu ďalšiu činnosť.

V pondelok, v doobedňajších hodinách si výstavu prezreli aj žiaci Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám