Matica slovenská Abrahám
Modra milá Modra…

Napísal: admin | 9 augusta, 2020

Modra milá Modra…

Je  slnečné štvrtkové  ráno a našich matičiarov čaká celodenný výlet do Modry,  na Červený Kameň a na spiatočnej ceste  zastávka v obci Majcichov.

Ale poďme pekne po poriadku.

Výbory MO MS v Abraháme sa  na svojom zasadnutí  dohodli, že pre našich členov zorganizujeme celodenný výlet do blízkeho okolia. 24 matičiarov preto nasadalo šiesteho augusta  do pohodlného  autobusa autodopravcu z Trnavy. Odchod bol naplánovaný na 8,00 hod. od kostola. Po  skontrolovaní všetkých prihlásených sme sa vydali na cestu  smerom na Pusté Úľany do Štúrovej Modry.

Predsedníčka  MO MS počas cesty   poskytla účastníkom  krátku  informáciu o meste Modra, modranskej keramike  a Štúrovcoch .

Prvá zastávka bola v Modre, na  Modranskom evanjelickom cintoríne, kde  sme položili venček  k hrobu Ľudovíta Štúra a minútou ticha si uctili jeho pamiatku.

Cesta pokračovala do SNM Ľudovíta Štúra na Kukučínovej ul., tu je Múzeum slovenskej keramickej plastiky a Galéria Ignáca Bizmayera. Modranská keramika získala najvyššie ocenenia na medzinárodných výstavách.  Vystavené exponáty nás všetkých veľmi zaujali. Taktiež galéria  národného umelca Ignáca  Bizmayera, ktorý  sa zaradil medzi významných majstrov európskej keramiky.  Jeho celoživotné  dielo v nás zanechalo obrovský zážitok.

Potom nasledovala prehliadka mesta,  posedenie pri kávičke,  občerstvení  a v reštaurácii Club MKM  na  vonkajšej terase  spoločný obed.   Po dobrom obede a občerstvení pokračovala naša cesta na Červený Kameň.

Tu sme mali objednaný vstup o 13,15 hod. so sprievodcom Denisom.  Veľký okruh trval 75 minút. Jeho trasa vedie 24 – bohato zariadenými miestnosťami. Prechádzali sme salónmi, spálňami, jedálňou s rytierskou sálou, kde sme  si prezreli inštaláciu novodobého interiérového zariadenia šľachty od obdobia renesancie po obdobie secesie. Prehliadka zahŕňala aj hradné podzemie, súčasťou ktorého je aj obranný systém hradu.

Nezabúdali sme ani na pitný režim, nakoľko teplota stúpala k tridsiatke. K dispozícii mali výletníci v autobuse dostatočné množstvo  minerálky.

Čas rýchlo plynul a my sme sa pustili na spiatočnú  cestu, tentoraz smerom na Trnavu do  Majcichova. Tu je na cintoríne pochovaný Ján Palárik. Počas cesty  predsedníčka prečítala  krátky životopis, aby sme si pripomenuli  túto významnú osobnosť. Ján Palárik ako správca Majcichovskej farnosti pôsobil aj v našej obci, nakoľko obec Abrahám bola filiálkou Majcichovskej farnosti. K hrobu sme položili venček a minútou ticha si uctili jeho pamiatku.

Záver nášho výletu už patril „sladkej bodke“, ktorú sme účastníkom zájazdu  sľúbili. Bola to vynikajúca zmrzlina v obci Majcichov.

Už len pár kilometrov a šťastlivo sme prišli domov. Navzájom sme si  poďakovali za príjemne strávené chvíle a nášmu šoférovi za to, že nás v poriadku priviezol domov.

Matičný fotograf tieto chvíle zachytil svojim fotoaparátom.  Veríme, že nám budú ešte dlho pripomínať  spoločné  zájazdy Abrahámskych matičiarov.  Je to pre nás  z každej akcie vždy pekná spomienka.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám