Matica slovenská Abrahám
Matičiari spoznávali krásy Slovenska

Napísal: admin | 20 júna, 2022

Matičiari spoznávali krásy Slovenska

Môžem iba konštatovať, že ďalší veľmi zaujímavý celodenný výlet do Arboréta
Tesárske Mlyňany a Topoľčianok je za nami. Aj keď sa niekedy zorganizuje
narýchlo, výsledok bol veľmi dobrý. Abrahámski matičiari spoznávali ďalšie krásy
nášho Slovenska.
V ranných hodinách sme nastúpili do autobusu, aby nás zaviezol do Arboréta
v Tesárskych Mlyňanoch. Ani slniečko sa nedalo zahanbiť a spríjemňovalo nám
hodinovú cestu. Naši matičiari si nezabudli pribaliť okrem občerstvenia aj dobrú
náladu a táto im vydržala po celý deň.
Po zakúpení vstupeniek sme sa vybrali na prehliadu Arboréta. Prvá cesta viedla ku
krásne rozkvitnutému „Rozáriu“, ktoré nás očarilo množstvom a druhmi
zakvitnutých šípových ruží.
Pokračovali sme obhliadkou kaštiela Štefana Ambrózyho Migazziho. Je dominantou
Arboréta Tesárske Mlyňany.
Hlavná prehliadková trasa meria 4,5 km a vedie Ambrozyho
parkom,Severoamerickou a Východoázijskou plochou. Kórejská plocha má rozlohu
5,5 ha a najnovšia Slovenská plocha má 5 ha. Táto sa začala sa budovať v roku 1992.
Vďaka malému sprievodcovi vo forme mapky sme túto trasu pomerne dobre zvládli.
Neodolali sme ani bohatej ponuke rôznych kríkov a kvetov a na pamiatku sme si
niektoré druhy zakúpili do našich kvetinových záhrad.
Blížil sa čas obeda a tak sme sa pobrali do obce Tesárske Mlyňany,kde sme mali obed
objednaný.
Potom už naša cesta viedla do obce Topoľčianky. Tu sa nachádza Topoľčiansky
zámok. Za doprovodu kvalifikovanej sprievodkyne sme si v zámku prezreli expozíciu
vzácneho nábytku a bytových doplnkov/obrazov, dobových portrétov, starých hodín,
keramiky, kobercov, slohových zrkadiel/ a zbraní, ktoré sú umiestnené
v klasicistickom krídle zo 16. až 19. storočia prístupné širokej verejnosti počas celého
roka.
Počasie bolo veľmi priaznivé na príjemné posedenie pri občerstvení v záhradnej
reštaurácii. Nechýbala ani dobrá kávička a chutný koláčik. Aj takúto sladkú bodku
sme mali pred návratom domov. Zostanú nám okrem pekných spomienok aj
fotografie, ktoré nafotil náš matičný fotograf.
Toto bol jeden z plánovaných výletov na rok 2022, avšak nás čakajú ešte ďalšie, veď
krásnych miest je na našom Slovensku veľa a my ich postupne navštevujeme.
Na budúce to bude možno Holíč, Skalica, prípadne Košice. Uvidíme, potešíme sa
z každého pekného dňa prežitého v kruhu našich matičiarov.

Anna Klementová,predsedníčka MO Matice slovenskej v Abraháme