Matica slovenská Abrahám

Napísal: admin | 6 januára, 2018

Matičiari prijali pozvanie na oslavy

Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme zastúpený 10 matičiarmi prijal pozvanie Mesta Galanty, Domu Matice slovenskej v Galante, MO Matice slovenskej, Spolku Slovákov z Maďarska a MsKS v Galante na oslavy 25. výročia vzniku Slovenskej republiky.

Oslavy sa uskutočnili v piatok 5. januára  2018 v slávnostne prestretej sále Mestského kultúrneho strediska  v Galante, čo už naznačovalo, že budú mať slávnostný priebeh.

A tak sa aj stalo, miestnosť zaplnilo takmer 250 účastníkov osláv. Na úvod zaznela Hymna SR v podaní dychového orchestra mesta Galanta. Celým programom sprevádzal Juraj Sarvaš,   ktorý hneď po hymne požiadal o príhovor primátora mesta Galanta Petra Pašku a zároveň prednesenie slávnostného prípitku.

Potom už nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili Kodály String Trio, Natália Kóšová, Michal Domonkoš a nechýbal ani domáci spevák Peter Fahn. Veľkej priazni sa tešilo aj vystúpenie Mládežníckeho ľudového orchestra IGRICI z Igrámu. Zmes  vianočných piesní zožal obrovský potlesk a taktiež ďalšie piesne z repertoáru, ktoré si zaspievali spolu s orchestrom aj prítomní účastníci osláv.

Súčasťou osláv bolo aj odovzdanie Ďakovných listov primátora mesta Galanta a to riaditeľke DMS Galanta Zlatici Gažovej, predsedovi MO MS  Pavlovi  Lehotskému, Jurajovi Sarvašovi, ako ho nazval primátor mesta „majstrovi slova“, a predsedkyni Spolku Slovákov z Maďarska Anne Pilárikovej.

Počas moderovania Juraj Sarvaš predniesol množstvo básní našich slovenských básnikov, ako boli Ján Smrek, Miroslav Válek.

Po skončení kultúrneho programu bola všetkým účastníkom podaná slávnostná večera.

Mesto Galanta si takto veľmi slávnostným spôsobom pripomenulo 25. výročie vzniku Slovenskej republiky a zapísalo sa tak medzi prvé mestá v republike, kde sa tieto oslavy  uskutočnili.