Matica slovenská Abrahám
Matičiari budú hodnotiť rok 2019…

Napísal: admin | 11 januára, 2020

Matičiari budú hodnotiť rok 2019…

Ako ten čas rýchlo beží, často si hovoríme medzi sebou. A vskutku je to pravda, čas beží veľmi rýchlo a preto budú naši matičiari opäť hodnotiť ďalší uplynulý rok, rok 2019. Výročné zhromaždenie pripravujeme na 18. januára 2020 v kultúrnom dome v Abraháme. Členovia výborov miestneho odboru neúnavne pripravujú propagačné ako aj pracovné materiály, riešia občerstvenie a výzdobu kultúrneho domu, nakoľko si v tento deň pripomenieme 20. výročie založenia  miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme.

20 rokov je už  dlhá cesta, ktorou  miestny odbor Matice slovenskej  prešiel. Začiatky neboli  ľahké, ale postupne sme sa vypracovali až na dnešnú úroveň  a môžem konštatovať, že náš odbor je plný sily, elánu, veď  je v najlepších rokoch, má predsa dvadsať.

Do ďalších rokov treba popriať veľa dobrých nápadov,  množstvo kultúrnych, spoločenských  akcií,  ktorými obohatíme život našich matičiarov, ktorí sú poväčšine v pokročilom veku, ale stále majú záujem o aktivity, ktoré im miestny odbor, prípadne iné organizácie ponúkajú.

Prajem členom výborov v ďalšom roku nepoľaviť  vo svojej činnosti a tak ako doteraz urobili všetko preto, aby bol  MO Matice slovenskej plný aktívneho matičného  života. Nech majú naši  matičiari  radosť zo spoločných  stretnutí, zájazdov, divadiel, koncertov a iných spoločenských akcií, ktoré pre nich  členovia výborov pripravujú. Ktorí členovia to sú, to si môžete pozrieť na fotografii.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám , foto Marian Vrbovský