Matica slovenská Abrahám
Matičiari a žiaci základnej školy na spoločnom výlete…

Napísal: admin | 13 júla, 2023

Matičiari a žiaci základnej školy na spoločnom výlete…

21.júna 2023 sme sa v ranných hodinách vybrali na celodenný výlet,
ktorý bol organizovaný pre členov Miestneho odboru Matice slovenskej
v Abraháme a žiakov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme pod
názvom „Po stopách slovenských národných buditeľov“…
Naša prvá cesta viedla do obce Majcichov,kde sme navštívili pamätnú
izbu Jána Palárika a na cintoríne hrob Jána Palárika. Na hrobe sme zapálili
kahan a minútou ticha si spoločne uctili jeho pamiatku. Sprievodcami
nám boli žiaci Základnej školy Jána Palárika v Majcichove, ktorí nás
oboznámili so životom a dielom tohto významného katolíckeho
kňaza,spisovateĽa, dramatika, novinára, národného buditeľa, národovca,
ktorý pôsobil aj v našej obci.
Ďalej naša cesta viedla k súsošiu Antona Bernoláka v Trnave. Tu
predsedníčka MO MS prečítala životopis Antona Bernoláka a položila
k súsošiu venček od Abrahámskych matičiarov. Minútou ticha sme si
uctili pamiatku tohto významného rímskokatolíckeho kňaza, jazykovedca
a kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny /bernolákovčiny/.
Podľa pripraveného harmonogramu naša cesta ďalej viedla do obce
Hlboké, kde nás „Pamätnou izbou Jozefa Miloslava Hurbana“ sprevádzal
Mgr.Juraj Šefčík, miestny farár. Podrobne nás oboznámil so životom a
dielom J.M.Hurbana , prvého predsedu SNR, spisovateľa, novinára,
politika,autora životopisu Ľudovíta Štúra. Po návšteve pamätnej izby sme
si prezreli aj farský kostol v Hlbokom. Na cintoríne sme sa poklonili
pamiatke J.M.Hurbana pri zapálenom kahane.
Našou poslednom zastávkou na celodennom výlete bola Dobrá Voda. Tu
nás v pamätnej izbe Jána Hollého privítala a sprevádzala pracovníčka
obecného úradu Mgr.Marta Kopálová. Po dôkladnom výklade a prezretí
pamätnej izby sme navštívili cintorín na Dobrej Vode, kde je Ján Hollý
pochovaný. Pri zapálenom kahani sme si minútou ticha uctili pamiatku
tohto významného rímskokatolíckeho kňaza, najvýznamnejšieho
slovenského básnika v bernolákovčine a predstaviteľa národného
obrodenia.
Čas už riadne pokročil a spolu s deťmi sme boli aj od horúčav riadne
vyčerpaní, tak sme hľadali miesto, kde sa dá v pokoji občerstviť a nasýtiť.
Útočiskom nám bola miestna reštaurácia s veľkou terasou, kde naše

matičiarky pripravenými špekačkami, domácimi koláčmi a zákuskami
všetkých pohostili. Nechýbala ani kávička a samozrejme chladené pivko
a kofola z miestnej reštaurácie. Dostatok bol pre všetkých a taktiež
i zahraničných turistov, ktorí s nami stolovali. Im naše domáce koláče
obzvlášť chutili. Deti si v miestnej reštaurácii zahrali biliard a potom sa už
všetci tešili na návrat domov.
V autobuse bolo veľmi príjemne, nakoľko bol klimatizovaný. Cesta nám
ubehla veľmi rýchlo a po takmer deviatich hodinách sme boli opäť
v našom rodnom Abraháme.
Bol to výlet plný vzácnych okamihov, vzájomného rešpektu
a ohľaduplnosti. Žiaci základnej školy si zaslúžia poďakovanie, pretože sa
správali poslušne, rešpektovali pokyny organizátorov. Slnečné lúče nás
potrápili, nakoľko sa teploty šplhali k dosť vysokým hodnotám.
Dodržiavali sme však pitný režim, vzájomne sme na seba brali ohľad
a podľa možnosti aj oddychovali. Veľmi dobré spolužitie rôznych
generácií, mladej a tej skôr narodenej. Takto by to v živote malo
fungovať. A ja si myslím, že takýmito spoločnými výletmi sa to aj nášmu
MO MS v Abraháme darí.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám