Matica slovenská Abrahám
Čaro vianočnej výstavy v klube  MO MS v Abraháme

Napísal: admin | 23 decembra, 2019

Čaro vianočnej výstavy v klube MO MS v Abraháme

Vianočné melódie ako aj vôňa vianočného punču  a čerstvého ihličia  sa niesli priestormi klubu Matice slovenskej, kde bola aj v tomto roku inštalovaná výstava s vianočnou tematikou – vianočné symboly a ozdoby na vianočné stromčeky. Matičiari aj v tomto roku priniesli na výstavu množstvo rôznych sklenených, plastových, drevených, slamenných, voskových a iných ozdôb. Okrem klasických gúľ  boli na výstave rôzne šišky, vtáčiky, srdiečka, hviezdičky, anjeliky, zvončeky, drobné postavičky, svietiace a hrajúce dekorácie, zaujímavé betlehemy, doma zhotovené dekorácie.  Na  štedrovečernom stole nechýbali jablká, oriešky, sušené slivky, oblátky,  trubičky,  med a pálenka..

Na vianočnej výstave si mohli účastníci pozrieť rôzne ozdoby, ktoré sa používali v minulosti, ale aj moderné ozdoby, ktoré používajú na zdobenie stromčekov mladšie ročníky.

Počas vianočných trhov v kultúrnom dome si výstavku so záujmom prezrelo vyše 100 účastníkov.  V pondelok v doobedňajších hodinách výstavu navštívili žiaci všetkých ročníkov Základnej školy Michala Tareka v Abraháme v sprievode pedagogických pracovníkov.

Abrahámski matičiari sú veľmi nápomocní pri organizovaní rôznych výstav poskytnutím materiálu zo svojich domácností. Veríme, že v budúcnosti sa do organizovania výstav zapoja aj ostatní spoluobčania a tým zvýšia aj úroveň jednotlivých výstav. Veď čím viac materiálu máme k dispozícii, tým zaujímavejšiu výstavu môžeme aj  pripraviť.

Veľká vďaka patrí tým, ktorí sa na výstave podieľali či už samotnou inštaláciou alebo prinesením materiálu. Bez týchto aktívnych matičiarov by sme tieto výstavy nemohli urobiť, čo by bolo na veľkú škodu, nakoľko aj v tomto je čaro prichádzajúcich vianočných sviatkov.

Milí matičiari, milí čitatelia, záverom mi dovoľte popriať Vám a Vašim rodinám pokojné, milostiplné Vianočné sviatky, prežite ich v radosti so svojimi najbližšími.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám