Matica slovenská Abrahám
Čaro slova…

Napísal: admin | 22 marca, 2018

Čaro slova…

V pondelok  12. marca 2018 prebehli  na Základnej škole Michala Tareka  triedne kolá v poézii a próze pod názvom  „Čaro slova“.  Víťazi z jednotlivých tried postúpili do školského kola. V utorok som sa ako  člen poroty na pozvanie Základnej školy Michala Tareka v Abraháme tejto veľmi milej akcie zúčastnila za Miestny odbor Matice slovenskej.

Poéziu a prózu prednášali tí najmladší  žiaci, od prvého po štvrtý ročník. Prednesy boli veľmi náročné ako na obsah, tak aj na dĺžku, avšak  naše šikovné deti to zvládli veľmi bravúrne, za čo boli odmenené  potleskom ostatných rovesníkov.  Veď nie je sa čo čudovať, vystúpenie pred publikom a tréma často zohráva  nie práve najlepšiu úlohu.  Všetkým 12-tim  účastníkom bez rozdielu  patrí veľká vďaka za vynaložené úsilie.  Za zmienku stojí  pochváliť  aj ostatné deti, ktoré sa  akcie zúčastnili ako diváci. Disciplinovane a so zatajeným dychom sledovali prednášajúcich, za čo ich pani učiteľka Zdenka Lizáková, ktorá celú akciu uvádzala  aj pochválila.

Prvé miesta  získali  dievčatá zo 4. triedy – v poézii Laura Kondákorová a  v  próze Tamara Kočíková, ktoré  postúpili  do  okresného kola.  Víťazi obdržali od ZŠ M.Tareka poukážky na nákup kníh,  diplomy, reklamné predmety od MO MS a sladkosti.  Na záver môžem iba konštatovať, že  to bola veľmi pekná akcia a verím, že sa o rok znovu zopakuje, veď čo krajšie môže byť  ako počuť naše deti  recitovať slovenské básne a prednášať nádhernú prózu.

Toto vystihuje aj samotný názov podujatia, ktorý bol:  „Čaro slova“.

Anna Klementová, Miestny odbor Matice slovenskej Abrahám