Matica slovenská Abrahám
Čaro slova na ZŠ Michala Tareka v Abraháme

Napísal: admin | 13 júla, 2023

Čaro slova na ZŠ Michala Tareka v Abraháme

Môže mať človek krajší zážitok zo základnej školy Michala Tareka
v Abraháme ako je súťaž v prednese poézie jej žiakov? Myslím, že nie.
11 žiakov prvého stupňa Základnej školy Michala Tareka súťažilo
v prednese poézie. Súťaž bola veľmi vyrovnaná, až na jedného veľmi
šikovného žiaka 3. ročníka základnej školy, ktorý súťaž suverénne vyhral.
Je ním Ondrík Lukačovič, ktorý svojim prednesom zaujal všetkých členov
poroty a prítomných účastníkov.
Na druhom mieste sa umiestnila Miriam Florkovičová, žiačka 3. ročníka
a na treťom mieste Grétka Dlugošová, žiačka 2.ročníka základnej školy
Michala Tareka.
Žiaci nás svojim prednesom presvedčili o tom, že v nich rastie nádej
dobrej reprezentácie našej školy aj na ďalších súťažiach, či už okresnom
alebo krajskom kole, kde im samozrejme želám veľa úspechov a to
najlepšie umiestnenie.
Žiaci 1. ročníka vystúpili nesúťažne, avšak aj v nich je veľký potenciál
školy, nakoľko je medzi nimi veľa šikovných a smelých detí, ktorým
pripravený program nerobil problémy a zvládli ho na jednotku.
Poďakovanie patrí pani učiteľkám, ktoré žiakov na súťaž pripravili,
osobitne p. učiteľke Mgr. Zdenke Lizákovej, ktorá celú súťaž
zorganizovala a uvádzala.
Všetci súťažiaci boli odmenení. Ceny venovala ZŠ Michala Tareka,ZRPŠ
pri základnej škole a Miestny odbor Matice slovenskej v Abraháme. Bez
sladkostí nezostali ani žiaci, ktorí svojich rovesníkov prišli podporiť.
Na záver sme vyslovili presvedčenie, že sa o rok na „Čare slova“ opäť
radi stretneme, veď tá naša slovenčina je naozaj krásna reč, ktorá sa dá
pretaviť do čarovných slov.

Anna Klementová, predsedníčka MO MS Abrahám