Matica slovenská Abrahám

Zo života MO MS

Všetký články kategórie

Napísal: admin | 12 februára, 2024
0

Správa o stave členskej základne Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme k 31.12.2023

V roku 2023 nastal v členskej základni Miestneho odboru Matice slovenskej v Abraháme nasledovný pohyb. V priebehu roka 2023 ukončili členstvo z rôznych dôvodov nasledovníČítať viac

Napísal: admin | 12 februára, 2024
0

Zápisnica z výročného zhromaždenia MO MS dňa 27.1.2024

Z á p i s n i c a z výročného zhromaždenia MO MS dňa 27.1.2024 ——————————————————————– Prítomní: podľa prezenčných listín Program: 1. Hymna SR 2. Kultúrny program ZŠ MichalaČítať viac

Napísal: admin | 12 februára, 2024
0

Plán činnosti na rok 2024

1. MO MS zorganizuje návštevu divadelného predstavenia počas divadelnej sezóny v divadle Jána Palárika v Trnave – Pavučina 12.1.2024 2. Zorganizujeme návštevu kultúrno spoločenského podujatia Kantiléna –Čítať viac

Napísal: admin | 12 februára, 2024
0

Správa o činnosti MO MS v Abraháme v roku 2023

Vážení hostia, milí matičiari Na dnešnom výročnom zhromaždení MO budeme hodnotiť činnosť za uplynulý rok 2023, ktorý sa niesol v znamení významných výročí a to 160. výročiaČítať viac

Matičiari hodnotili rok 2023
Napísal: admin | 8 februára, 2024
0

Matičiari hodnotili rok 2023

Ako je už v našom miestnom odbore Matice slovenskej zvykom, začiatok roka je ten vhodný čas, kedy hodnotíme rok uplynulý. Tak to bolo aj 27.1.2024,Čítať viac

Významné výročia obce Abrahám v roku 2024
Napísal: admin | 7 januára, 2024
0

Významné výročia obce Abrahám v roku 2024

1874 – výročie narodenia 1.správcu Abrahámskej farnosti Antona Brázdu – 150 . výročie 1889 –výročie narodenia 2. správcu Augustína Hujsu – 135. výročie 1889 –Čítať viac